ขนส่งหนองบัวลำภู เข้มงวดตรวจความปลอดภัยทางถนน รถรับ – ส่ง นักเรียน

 


เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู โดย ดร.ยุทธศักดิ์ ประเสริฐ ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู นำชุดตรวจการขนส่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง และความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียนในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง โดยเฉพาะรถรับ-ส่งเรียนที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยรถรับ-ส่งนักเรียนที่ตรวจพบมีอุปกรณ์ส่วนประกอบไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาตจากขนส่งและจัดทำเสริมขึ้นมาเพื่อให้สามารถรับ-ส่งนักเรียนได้จำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการกระทำความผิดในลักษณะต่อเติมโดยในเบื้องต้นได้ว่ากล่าวตักเตือนผู้ประกอบการทั้งรถกระบะและรถตู้ที่ตกแต่ง ให้ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียนและผู้โดยสารทั่วๆไป


ในวันเดียวกันบริเวณ ถนนทางหลวงหมายเลข 228(ศรีบุญเรือง-ชุมแพ) ดร.ยุทธศักดิ์ ประเสริฐ ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ได้นำชุดตรวจการขนส่ง ออกดำเนินการตั้งจุดตรวจการขนส่ง เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีคุณภาพและปลอดภัย โดยดำเนินการตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พร้อมทั้งตรวจวัดค่าควันดำ PM2.5 ของรถยนต์บรรทุกที่ผ่านช่วงบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันเพชรนาวัง (สาขาศรีบุญเรือง) ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้เพื่อความปลลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ประกอบการขนส่งให้ดำเนินการตามกฏหมายต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู