เลย – ทต.เอราวัณแถลงข่าว ตำนาน 30 ปี บุญบังไฟเอราวัณยิ่งใหญ่

 


ผู้สื่อข่าวรายงานที่ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเอราวัณถนนวังสะพุง-อุดรธานี ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย นางสาววนิภา นาคพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเอราวัณ นายสุรสิทธิ์ คันนู นายกเทศมนตรีตำบล ผาอินทร์แปลง นายจริยาทร สูหู ผู้อำนวยการการท่องเทียวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย ร่วมเปิดการแถลงข่าว” 30 ปี ตำนานประเพณีบุญบังไฟเอราวัณ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ ปราชญ์ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านอำเภอเอราวัณร่วมพิธี


นางสาววนิภา นาคพงษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเอราวัณ กล่าวว่า “ประเพณีบุญบั้งไฟเอราวัณ” นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ชาวอำเภอเอราวัณมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และ ได้มีการจัดงานติดต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นประจำทุกปี และมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาจนถึง 30 ปี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างอำเภอเอราวัณร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ประกอบการ พี่น้องประชนชน ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของอำเภอเอราวัณ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรม การรำบวงสรวงเพื่อขอพร ช้างเอราวัณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอโดยมีนางงามตัวแทนชุมชนมากกว่า 200 คน การทำบุญตักบาตร การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ทั้ง 6 ขบวน จากความร่วมมือร่วมใจของประชน กิจกรรมการจุดบั้งไฟ และ กิจกรรมการออกบูธแสดงสินค้า OTOP การแสดงคอนเสิร์ต โดยในปีนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีจะได้จัดให้มีการแสดง แสง สีเสียง ตำนานประเพณีบุญบั้งไฟเอราวัณ เพื่อให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้ถึงประวัติความเป็นมา โดยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่ต่ำกว่า 500,000. คนตลอดทั้งกิจกรรม และสร้างได้ในชุมชน ไม่ต่ำว่า 10 ล้านบาท”


นายสุรสิทธิ์ คันนู นายกเทศมนตรีตำบล ผาอินทร์แปลง กล่าวว่า “บุญบั้งไฟเอราวัณ” เป็นตำนานประเพณีบุญเดือนหกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลย มีประชาชน และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวน เพื่อร่วมชื่นชมกับบั้ง ไฟล้านที่ตกแต่งอย่างสวยงามเพียงปีละครั้ง โดยผนึกกำลังจากทั้ง 6 องค์กรปกครองท้องถิ่น อาทิ ทต.ผาอินทร์แปลง ทต.เอราวัณ อบต.ผาสามยอด อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ ร่วมทั้งสถานศึกษาฯทุกแห่งในอำเภอเอราวัณ ร่วมจัดขบวนแห่ กิจกรรม ไฮไลท์ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา


ด้านนายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย กล่าวว่า “อำเภอเอราวัณ มีตำนานประเพณีบุญบั้งไฟเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จัดระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณสนามด้านหน้าโรงเรียนเอราวัณ และสนามหน้า ทต.ผาอินทร์แปลง ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรม การจุดบั้งไฟ ขบวนแห่บั้งไฟ กิจกรรมการออกบูธแสดงสินค้า OTOP ไฮไลท์อยู่ที่การแสดงคอนเสิร์ตการจัดการแสดงแสง สี เสียง ในแนวคิด30 ปีตำนานบุญบั้งไฟเอราวัณ เป็นการแสดงเชิงวัฒนธรรมประกอบการนำเทคโนโลยีด้านแสง สี และเสียง มาสร้างความยิ่งใหญ่ให้การแสคง และยังมีการนำรถแห่บึ้งไฟมาประกอบฉากเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามส่งเสริมการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่น และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย”

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย