เลย (ชมคลิป) พ่อเมืองเลย ชวนชิมทุเรียน ‘หลงรักเลย’ รสชาติอร่อย กลิ่นน้อย หวานพอดี


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชม ชิม ช็อป ทุเรียนหลงรักเลย “เพื่อประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดเลย มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนที่สนใจร่วมงาน

นายฉลอง อินทนนท์ เกษตรจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ได้จัดตั้ง ศพก.ขึ้น ตั้งแต่ปี 2557 เป็น ศพก.หลัก จำนวน 14 ศูนย์และ ศพก.ขยาย จำนวน 14 ศูนย์ มีการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร
การจัดงาน“ชม ชิม ช็อปทุเรียน หลงรักเลย” ในสวนนายกงพัด แก้วโวหาร ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งเป็น ศพก. เครือข่าย ซึ่งปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพารามาปลูกทุเรียนคุณภาพดี การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านปรับเปลี่ยนพืชที่ไม่เหมาะสมหรือปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกทุเรียนและการบริหารจัดการสวนทุเรียนให้ประสบผลสำเร็จ ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทุเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน GAPและ เพิ่มช่องทางตลาดทุเรียนคุณภาพสูงของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย


นายกงพัด แก้วโวหาร เจ้าของสวนทุเรียนกล่าวว่า เดิมที่ตรงนี้ปลูกยางพารามาตั้งแต่ปี 2538 เรื่อยมา ราคาขึ้นๆลงๆไม่คงที่ แต่นับวันจะมีราคาตกต่ำลง เพราะชาวบ้านปลุกกันมาก ว่างก็ไปชายลอตเตอรี่ จนมาปี 2559 มาคิดว่าควรจะหาพืชที่มีราคามั่นคง เป็นที่นิยมของคนไทยและคนต่างประเทศ พอดีมีเพื่อนที่จังหวัดน่าน ที่เขาปลูกจนได้ผล และแนะนำให้ไปปลูกแทนยางพารา พร้อมมอบกิ่งพันธุ์ทุเรียนหมอนทองของจังหวัดน่าน ที่พื้นที่มีลักษณะภูมิอากาศคล้ายกัน ทิศทางลมก็มาจากเมืองจีนเหมือน จึงตัดสินใจนำมาปลูกจำนวน 300 ต้นบนเนื้อที่ 30 ไร่ ซึ่งเจริญเติบโต และออกผลให้ในปีที่ 3 แต่ปลิดทิ้ง รอจนอายุ 6 ปี คือปีนี้ คาดว่าจะเก็บผลได้ราว 15 ตัน นอกจากนี้ยังไปปลูกเพิ่มที่ที่ดินใกล้เคียง 400 ต้น และที่อำเภอหนองหินอีก 400 ต้น ปัจจุบันขายปลีก-ส่ง ก.ก.ละ 120 บาท


นายกงพัด แก้วโวหารยังกล่าวอีกว่า ยินดีเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานที่ขอมา พร้อมยินดีต้อนรับทีมที่ประสงค์จะมาดูงาน พร้อมให้ความรู้ เคล็ดลับในการปลูกให้ออกผลตลอดปี เป็นวิทยาทานไม่คิดค่าใช้จ่าย ก่อนอบรม เปิดให้ทุเรียนชิมจนอิ่ม

ด้านผวจ.เลย กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายอันดีที่จังหวัดเลย สามารถปลูกทุเรียนได้ผลสามารถส่งออก และจำหน่ายพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น คือ มีผลใหญ่ รสชาติดี มีกลิ่นน้อย ซึ่งจะเป็นตัวอย่างดี ที่ปรับเปลี่ยนจากพืชเชิงเดียว และพืชที่มีราคาตกต่ำ ราคาไม่แน่นอน ไม่ต้องละถิ่นฐานไปทำมาค้าขายต่างถิ่น สามารถอยู่กับครอบครัว มีฐานะมั่นคง ซึ่งทางจังหวัดแจ้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมแก่ชาวบ้าน จัดอบรม เสริมเทคนิค ส่วนการตลาดไม่น่าเป็นห่วง เพราะเป็นที่ต้องการของคนไทยและต่างประเทศ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย