หนองบัวลำภู (ชมคลิป) จนท.ด่านชั่งน้ำหนัก ‘หงา’ ไร้คาราวานรถบรรทุกหนักวิ่งผ่าน

จนท.ด่านชั่งน้ำหนัก….เหงา ไร้คาราวานรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านด่าน หลังจังหวัดหนองบัวลำภู เอาจริงจังในการแก้ปัญหา ขณะที่พ่อเมืองลุ่มภู ลั่นไม่หวั่นปัญหาอยู่ไหนก็อยู่ได้

เมื่อวันที่ 1 พค.66  นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง ลงเยี่ยมจุดที่ตั้งด่านตรวจสอบรถบรรทุกหนักเกินพิกัดกฎหมายกำหนด ในพื้นที่ตำบลยางหล่อ และ ตำบลนากอก ซึ่งเป็นเส้นทางที่รถบรรทุกหนักวิ่งจากโรงโม่หินในเขตพื้นที่อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเอราวัณ อำเภอผาขาว จังหวัดเลย และอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ผ่านตัวอำเภอศรีบุญเรือง ไปยังพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประเมินผลการทำงานร่วมกันระหว่าง สถานีควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง บูรณาการร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุด ชรบ.

นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าภายหลังนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สั่งการในที่ประชุมเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีปัญหารถบรรทุกน้ำหนักพิกัดกฏหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามมาตรา 52/1 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดหนองบัวลำภูได้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ขึ้นเพื่อลดปัญหาอันเนื่องมาจากข้อร้องเรียนของกลุ่มพลังมวลชน ชาวบ้าน รวมถึงพระสงฆ์องค์เจ้าที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน ทั้งหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ชุมชนรวมถึงถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ทำให้ถนนชำรุดเสียหาย ฝุ่น ละอองสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษ

ล่าสุดที่ประชุมได้ข้อสรุปถนนทุกสายที่รถบรรทุกวิ่งผ่าน ไม่ว่าจะวิ่งจากโรงโม่หินที่ในพื้นที่อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอผาขาว จังหวัดเลย หรืออำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านตัวอำเภอนากลาง ไปยังอำเภอสุวรรณคูหา อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู หรือแม้แต่อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดได้มีการบูรณาการตั้งด่านถาวรจากภาคีเครือข่ายทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ขนส่ง ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท หรือแม้แต่สถานีควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ซึ่งในวันต่อมา อำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ได้มีการบูรณาการตั้งด่านร่วมกันเพื่อตรวจสอบรถบรรทุกหนักเกินพิกัดกฎหมายกำหนด วิ่งผ่านเข้าตัวอำเภอศรีบุญเรือง ตลอดเวลาแทบจะไม่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านด่านที่เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจตามเส้นทางที่กำหนด หรืออาจจะเป็นไปตามกระแสของนักการเมือง ออกมาโพสต์ข้อมูลสติกเกอร์ติดบนรถบรรทุก หรือส่วยสติ๊กเกอร์รถบรรทุก ที่ใช้คำว่า Easy Pass เพื่อให้รถบรรทุกสามารถวิ่งได้บนโครงข่ายถนนทั่วประเทศ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่า อาจเชื่อมโยงถึงประเด็น ส่วยทางหลวง หรือส่วยรถบรรทุก เพราะสติ๊กเกอร์รูปภาพต่าง ๆ ติดที่กระจกรถบรรทุก และจะมีมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลเข้าไปเคลียร์ กับข้าราชการบางคนบางหน่วยงานนั้นๆ


นายเพทาย นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะทำงานทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้แทนของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมการขน ส่งได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งด่านถาวร เพื่อดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกินทุกคันอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด โดยมีด่านตรวจถาวร (ด่านช่างน้ำหนัก) ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู แต่ติดขัดว่าวันๆจะต้องมีรถบรรทุกวิ่งผ่านวันละ 3,000 คันต่อวันจึงจะเข้าหลักเกณฑ์ ซึ่งความเป็นไปได้ยาก แต่หากมีการจัดตั้งด่าน(หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่) (Spot Check) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ตรงจุดตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง ซึ่งเป็นลักษณะคอขวดที่รถบรรทุกทุกคันจะต้องวิ่งผ่าน โดยเบื้องต้นจังหวัดหนองบัวลำภู จะเสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดดำเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ลั่นในที่ประชุมพร้อมแก้ไขปัญหาและไม่หวั่นหากถูกโยกย้ายอยู่ไหนก็อยู่ได้


นายเพทาย กล่าวทิ้งท้ายว่าในขณะที่มีการตั้งด่านตรวจรถบรรทุกเกินพิกัดกฏหมายกำหนด แทบทุกคันที่ตรวจ ตนเองจะขึ้นไปดูว่าปริมาณหินที่บรรทุกมากับรถบรรทุกที่วิ่งผ่าน ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ตาม ในวันนี้ จนท.เข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และตรวจรถบรรทุกทุกคัน ทั้งที่มีสติ๊กเกอร์ หรือไม่มีสติ๊กเกอร์ และหากดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัดตรวจสอบเบื้องต้น ถือได้ว่าผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือ ในคืนที่ผ่านมายังไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู