หนองบัวลำภู (ชมคลิป) อำเภอศรีบุญเรือง วาดฝันรวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน จัดสร้างสปอร์ต คอมเพล็กซ์

อำเภอศรีบุญเรือง วาดฝันรวมพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน จัดสร้างสปอร์ต คอมเพล็กซ์ (Sport Complex)”ศรีบุญเรือง เมืองแห่งกีฬา” พุ่งเป้ารองรับกิจกรรมการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 3 ร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ที่จังหวัดอุดรธานี ในปี 69

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุม อสม.ร่วมใจสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง นั่งหัวโต๊ะประชุมปรึกษาหารือแนวทางและความเป็นไปได้ของการจัดสร้างสปอร์ต คอมพล็กซ์ (Sport Complex)ศรีบุญเรือง เมืองแห่งกีฬา หวังเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางการกีฬา การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของอำเภอศรีบุญเรือง โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทน กกท.จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง สสอ.อำเภอศรีบุญเรือง ประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู อดีต ส.อบจ.หนองบัวลำภู นายก อบต.เมืองใหม่ พ่อค้าคหบดี และ 7 ภาคีเครือข่ายของอำเภอศรีบุญเรือง เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางและทิศทางการจัดสร้างสปอร์ต คอมเพล็กซ์ (Sport Complex) ศรีบุญเรืองเมืองแห่งกีฬา ในพื้นที่สาธารณะโคกป่าม่วง(ใกล้ๆสวนสาธรณะเขื่อนบั้งไฟแสน)จำนวน 129 ไร่บ้านมอใต้ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง ในปี 2569

นายเพทายฯนายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าโดยศักยภาพของอำเภอศรีบุญเรือง มีความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและระบบสาธารณูปโภค ดีกว่าหลายอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ติดกับอำเภอหนองนาคำ และ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น อำเภอผาขาว จังหวัดเลย การคมนาคมสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็วเหมาะกับความเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย แต่อาจจะไม่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว หากแต่วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นไม่ด้อยกว่าอำเภออื่นๆรวมถึงมีโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตสินค้าส่งต่างประเทศ

และมีบุคลากรที่ทรงคุณค่าเป็นนักกีฬาระดับแชมป์โลกในอำเภอศรีบุญเรือง ในส่วนของนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงให้กับอำเภอศรีบุญเรือง อาทิ คุณครูสมสง่า บุญนอก นักกีฬา-กรีฑา อาวุโส ทีมชาติไทยได้แชมป์ระดับโลกและเอเชีย รวมถึงมีนักฟุตบอลชาย/หญิงติดทีมชาติไทย รวมถึงมีนักมวยไทยและสากลสมัครเล่นติดระดับนักกีฬาจังหวัดภาคและชาติหลายรายการ ในขณะที่จังหวัดอุดรธานี จะเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมพืชสวนโลกในปี 2569 และ เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 50 ในปี 2569 ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เตรียมการในส่วนของครัวโลก รองรับกิจกรรมดังกล่าว พร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมในการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 3 เข้าร่วมการแข่งขันในรายการดังกล่าว

ด้านนายคมสัน นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงมุมมองและเป้าหมายของมิติ การท่องเที่ยว ที่มีการวิเคราะห์ตัวเลขสถิติและแนวโน้มวางเป้าหมายแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ในอีก 20 ปีว่าจะเป็น “เมืองSmarttourism sport complex standard prevention รองรับกิจกรรมระดับชาติ สากล และนานาชาติ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอัตลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชุมนุมเกษตรปลอดภัย organic100% ด้วย technology innovation ที่ทันสมัยผ่านสื่อและการประชาสัมพันธ์ตลาดเชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย”พร้อมยึดโยงการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
และกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอศรีบุญเรือง ในภาพรวมใน 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ตามแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู

นายอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวถึงแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ในแผนทบทวน แผนงานโครงการที่บรรจุลงในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรืองไว้หลายโครงการ ในขณะที่แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต การก่อสร้างสนามกีฬากลางอำเภอศรีบุญเรือง เป็นหนึ่งแผนงานและโครงการที่สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ อำเภอศรีบุญเรือง และ อบต.เมืองใหม่ เสนอและถูกบบรรจุรวมงบประมาณที่ระบุไว้จำนวน 450 ล้าน โดยในปี 66 (150 ล้าน) ปี 69 (150 ล้าน) ปี 70 (150 ล้าน) รวม 450 ล้านบาท

โดยในเบื้องต้นที่ประชุมมอบหมายให้ อบต.เมืองใหม่ ร่วมกับที่ดินอำเภอศรีบุญเรืองดำเนินการประชาคมชาวบ้านในพื้นที่เพื่อส่งมอบพื้นที่สาธารณะโคกป่าม่วง จำนวน 129 ไร่ บ้านมอใต้ ตำบลเมืองใหม่(ใกล้ๆกับสวนสาธารณะเขื่อนบั้งไฟแสน) ดำเนินการจัดสร้างสปอร์ต คอมเพล็กซ์ (Sport Complex) ศรีบุญเรือง เมืองแห่งกีฬา โดยมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู รวมกันออกแบบแปลนแผนผังในการก่อสร้างสนามกีฬาแต่ละชนิด พร้อมเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะ 5 ปีในปี 2566 – 2570 ของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อความเป็นไปได้ในปีต่อไป นายเพทายฯกล่าวทิ้งท้าย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู

Related posts