ขอนแก่น – กกต.ขอนแก่นพร้อมเลือกตั้งล่วงหน้า ผู้ลงทะเบียนทั้งจังหวัดเกือบสี่หมื่นคน

จังหวัดขอนแก่นประชุมร่วม กกต.ขอนแก่นเตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาความสงบและความมั่นคงในสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าทุกแห่ง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมความพร้อมการเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้าของจังหวัดขอนแก่นที่ห้องแก่นภูมิ 2ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เป็นการประชุมในของหน่วยดูแลความสงบเรียบร้อย ทั้งส่วนกลางและจังหวัดในการเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้ง การเตรียมสถานที่เลือกตั้งและวันนี้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน่วยเลือกตั้ง ด้านนายวัชระ สีสาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น(ผอ.กกต.ขอนแก่น)เปิดเผยว่า สำนักงานการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ในวันที่ 7 พ.ค. 2566 โดยทางสำนักงาน กกต.ขอนแก่นเตรียมสถานที่ไว้คือ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE ) และการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตสามารถไปใช้สิทธิได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่ทางราชการเตรียมพร้อมไว้
โดยสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและในเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้ง 1. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(ไคซ์),
เขตเลือกตั้งที่ 2. หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร, เขตเลือกตั้งที่ 3.หอประชุมอำเภอกระนวน,
เขตเลือกตั้งที่ 4. หอประชุม 100 ปี อำเภอน้ำพอง, เขตเลือกตั้งที่ 5.หอประชุมอำเภอภูเวียง,
เขตเลือกตั้งที่ 6.หอประชุมอำเภอชุมแพ, เขตเลือกตั้งที่ 7.หอประชุมอำเภอหนองเรือ,
เขตเลือกตั้งที่ 8.หอประชุมอำเภอมัญจาคีรี, เขตเลือกตั้งที่ 9.หอประชุมอำเภอพล,
เขตเลือกตั้งที่ 10.หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง, เขตเลือกตั้งที่ 11.หอประชุมอำเภอบ้านไผ่
สำหรับประชาชนที่ได้แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ณ สถานที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 08.00-17:00 น. โดยทั่วกัน

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้ง 11 เขตเลือกตั้ง มีประชาชนแจ้งความประสงค์ทั้งหมด 39,101 คน แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ต 27,609 คน ลงทะเบียนที่สำนักทะเบียนนอกเขต 11,054 คน และลงทะเบียนในเขต 438 คน พบว่า เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดในขอนแก่น คือ 24,702 คน