้เลย (ชมคลิป) ชาวบ้านนาซ่าว เชียงคาน แห่ผีขนน้ำเรียกฝน

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ลานศาลเจ้าปู่ บ้านนาซ่าว หมู่ 1 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย
นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธีเปิดงานบุญประเพณีผีขนน้ำ ประจำปี 2566 มีนายอภินันท์ สุวรรณโก นายอำเภอเชียงคาน นายอวิรุจน์ ศรีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาช่าว คณะกรรมการการจัดงานและผู้นำชุมชน พี่น้องประชาชนตำบลนาซ่าวร่วมงาน
นายอวิรุจน์ ศรีพันธ์ นายก อบต.นาซ่าว กล่าวรายงานว่า งานประเพณีผีขนน้ำหรือบุญเดือนหก ชาวตำบลนาซ่าว ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี เป็นการละเล่นตามความเชื่อของคนโบราณที่ยึดถือกันมาช้านานแล้ว เชื่อกันว่าเมื่อมีการละเล่นผีขนน้ำจะทำให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล บ้างก็เชื่อว่าเป็นการละเล่นเพื่อเช่นไหว้ สัตว์เลี้ยงที่มีคุณประโยชน์ เช่น วัว ควาย ที่ล้มหายตายจากไป


ในแต่ละปีจะมีการจัดขบวนแห่ฟ้อนรำอันสวยงาม มีกิจกรรมการละเล่น ผีขนน้ำ ของตำบลนาซ่าว ซึ่งแสดงออกถึงการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อสืบมาจนถึงปัจจุบัน ถือเอาวันแรม 13 ค่ำ เดือนหก ของทุกปี เป็นวันกำหนดการจัดงาน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2566 โดยมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นตำบลนาซ่าว ให้ยั่งยืนและเป็นเอกลักษณ์ ของหมู่บ้านตำบลนาซ่าว สืบไป
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาส่งต่อไปยังลูกหลาน เป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน
โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันแรกเมื่อวานนี้( 5 พ.ค.) ช่วงเช้าที่ ศาลเจ้าปู่และวัดโพธิ์ศรี ร่วมบริจาคทำบุญสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ศรี ดอกไม้ข้าวผาม วันนี้มีพิธีเปิดงาน จากนั้น ขบวนผีขนน้ำ ออกจากศาลเข้าปู่เดินแห่รอบหมู่บ้านระยะทาง 2 ก.ม.ไปยังวัดโพธิ์ศรี บ้านนาช่าว มีรำวงชาวบ้าน และ แห่ต้นผึ้ง เข้าวัด ชมการจุดยั้งไฟจากคุ้มวัดและคุ้มบ้านต่างๆ
ช่วงค่ำ ชมคอนเสิร์ตหมอสำคณะ พระเอกใหม่ บันเทิงศิลป์
รุ่งเช้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร ปัจจัยไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เป็นอันเสร็จพิธี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย

Related posts