หนองบัวลำภู – พุทธศาสนิกชนร่วมอาลัยพระครูโอภาสนวการ (มนูญ จนฺโทภาโส)

พุทธศาสนิกชนร่วมอาลัยพระครูโอภาสนวการ (มนูญ จนฺโทภาโส) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง กำหนดพิธีการพระราชทานเพลิงศพ 24 เมย.66 ณ เมรุวัดสว่างอารมณ์

ผู้สื่อข่าวรับแจ้งจากพระอุดมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ อำเภอศรีบุญเรือง รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าด้วยพระครูโอภาสนวการ (มนูญ จนฺโทภาโส) น.ธ.เอก ป.ธ.3 ศษ.บ.อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง มรณภาพเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 ด้วยอาการปอดติดเชื้อ และคณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรืองกำหนดประกอบพิธีการพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 24 เมย.66 เวลา 15.00 น.ณ เมรุฌาปนสถานวัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีพระเดชพระคุณ ดร.พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พระอุดมคุณาภรณ์ฯรองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับชีวประวัติโดยย่อ พระครูโอภาสนวการ (มนูญ จนฺโทภาโส)อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง เกิดวันที่ 16 เดือน มิถุนายน 2504 ที่บ้านหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เป็นบุตรของคุณพ่อวิรัตน์ – คุณแม่ชม เสนาอุดร ก่อนบรรพชา อาศัยอยู่บ้านขอบเหล็ก ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีพี่น้องร่วมกัน 5 คน

ด้านการศึกษาทางโลก จบ ป.6 จากโรงเรียนบ้านขอบเหล็ก บ้านขอบเหล็ก ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จากนั้นได้ออกบรรพชาสามเณร ที่วัดบ้านกกค้อ (วัดใหม่) แล้วย้ายสำนักไปอยู่วัดมัชฌิมาวาส ภายหลังบรรพชา-อุปสมบท พระครูโอภาสนวการ (มนูญ จนฺโทภาโส) อายุ 62 พรรษา 40 อดีตได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง บรรพชาสามเณร เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2517 ณ วัดสหพรหมจารี ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู พระอุปัชฌาย์ พระครูนิวิฐธรรมโสภณ วัดสหพรหมจารี ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

และอุปสมบท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 ณ วัดสหพรหมจารี ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
นามพระอุปัชฌาย์ พระครูนิวิฐธรรมโสภณ วัดสหพรหมจารี ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลา พระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการ
สุรินทร์ สุนฺทโร วัดประสานศรัทธา ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง และ พระรังสรรค์ ขนฺติโก วัดประสานศรัทธา ตำบล
เก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะด้านการศึกษา สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักศาสนาศึกษาวัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี สอบได้ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.)โรงเรียนกรมการฝึกหัดครูกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2530 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี พ.ศ.2537 ความรู้ความสามารถพิเศษด้านพิมพ์ดีดภาษาไทย คอมพิวเตอร์

ด้านบริหารงานการปกครอง เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเจ้าคณะตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระอุปัชฌาย์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นพระวินยาธิการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นรองเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู และในปี 2565 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ /ขตว.หนองบัวลำภู