ชัยภูมิ (ชมคลิป) ร่วมแรงร่วมใจ ชาวบ้านช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำสู้แล้ง กักน้ำทำการเกษตร

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ร่วมแรงร่วมใจ ชาวบ้านช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำสู้แล้ง กักน้ำทำการเกษตร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับชาวบ้านที่อาศัยริมห้วยท่าโปร่งครอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งจัด ช่วงปลายเดือน มี.ค.- เม.ย.2566 เพื่อทำการเกษตร โดยการทำฝายในครั้งนี้เพื่อเป็นการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง เพื่อชุมชนจะได้มีน้ำใช้ตลอดในช่วงหน้าแล้งนี้ สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรของพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่ ประมาณ 40 -50 ไร่ ทั้งนี้เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาภัยแล้งขาดน้ำในการทำการเกษตรทำให้พืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย จึงได้มีมติสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเกิดจากการร่วมบริจาคกันเองในหมู่บ้าน พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้าง
โดย นายฟอร์ด ลองจำนงค์กำนัน ตำบลโพนทอง กล่าวว่า ฝายมีชีวิตที่ทำจากไม้ไผ่ โดยนำมาปักเป็นแนว โดยแบ่งเป็นชั้นจากระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงสุด ซึ่งการสร้างในพื้นที่อาจแตกต่างกัน แล้วแต่ขนาดความกว้างของสายน้ำนั้น ๆ ทั้งนี้ การสร้างฝายนอกจากจะได้กักเก็บน้ำแล้ว ยังทำให้ชาวบ้านมีความรัก ความผูกพัน สามัคคีกันอีกด้วย

ภาพข่าว// ชัยภูมิ

Related posts