หนองบัวลำภู – พาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย เสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร

พาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย เสริมสร้างศักยภาพ ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร ช่วยลดภาระค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิด โครงการพาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จัดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้า อุปโภคและบริโภค ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ในราคาประหยัด และชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้า
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วย ดร.ยุทธศักดิ์ ประเสริฐ ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวจุฑามาศ จิเจริญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลู หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมในงานโดยภายในงานประกอบไปด้วย การออกบูธจำหน่ายสินค้าของบริษัทผู้ผลิตผู้ประกอบการในจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 100 บุธ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้โดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตและผู้ประกอบการ

นางสาวพัชนพร พันธุชิน ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดกิจกรรมพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย จัดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการขายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป 20-40% ประกอบไปด้วย การจำหน่าย หมูเนื้อแดง ราคา กิโลกรัมละ 100 บาท น่องไก่ติดสะโพก ราคา กิโลกรัมละ 40 บาทไข่ไก่เบอร์ M ราคา แผงละ 90 บาท น้ำตาลทราย ราคา กิโลกรัมละ 18 บาท น้ำมันพืชปาล์ม ขวดลิตร ราคาขวดละ 40 บาท ข้าวหอม ขนาด 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 110 บาท ข้าวขาว 5% ขนาด 5 กิโลกรัม ราคา ถุงละ 80 บาท
และยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง เป็นครั้งที่ 1จัดขึ้น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอนากลาง ระหว่าง วันที่ 26-28 เมษายน ณ ที่ว่าการอำเภอนากลาง และครั้งที่ 3 ขัดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณสนามนเรศวร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ในขณะที่ นายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า โครงการพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย ถือเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาสินค้าปรับราคาสูงขึ้น และยังมีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเพื่อกระตุ้น ให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และช่วยให้ประชาชนผู้บริโภค สามารถซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพได้ในราคาประหยัด ซึ่งสามารถลดภาระค่าครองชีพในสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ /ขตว.หนองบัวลำภู