เลย (ชมคลิป) ชาวบ้านอาฮีและบ้านน้ำทูนร่วมจัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ประจำปี


เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 16 เม.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานวัดเมืองตูมธรรมมาราม บ้านอาฮี ต..อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย นายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล นายอำเภอท่าลี่ เป็นประธานเปิดงาน ประเพณีแห่ต้นดอกไม้” ประจำปี 2566 ของชาวตำบลอาฮีและตำบลน้ำทูน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั้งสองตำบลร่วมงาน
นายสัญญา สุวันนัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี และตำบลน้ำทูนกล่าวว่า
ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ของตำบลอาฮี และตำบลน้ำทูน เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาล มีการอนุรักษ์สืบสานโดยพี่น้องชาวตำบลอาฮี และตำบลน้ำทูน จากคนรุ่น ต่อรุ่นมาจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ เมื่อถึงวันสิ้นศักราชหรือวันสังขานล่วง ทุกวันที่ 16 เมษายน ของทุกปีชาวบ้านทุกหมู่บ้านในตำบลอาฮี และตำบลน้ำทูน จะพร้อมกันทำต้นดอกไม้ ธงหลากสี
ก่อกองทราย ตอนบ่ายก็แห่ต้นดอกไม้และจตุปัจจัยพร้อมกันที่วัด ทำพิธีขอขมา
คารวะต่อพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำมานานจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ขึ้น ในวันที่ 16 เมษายน 2566 ขึ้น

เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงสืบอยู่ต่อไป ปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนให้เข้าใจถึงประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ต.สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ให้คงอยู่เป็นประเพณีวัฒนธรรมของ ชาวตำบลอาฮี และตำบลน้ำทูน ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่นมีรายได้จากประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น สร้างความสามัคคีและเกิดความสมานฉันท์ขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลอาฮี


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย