เลย (ชมคลิป) อ.ภูเรือ รณรงค์งดเผาป่า ลด PM 2.5

นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูเรือและสถานีควบคุมไฟป่าภูเรือ เดิน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือพี่น้องชาวอำเภอภูเรืองดเผาในที่โล่งแจ้ง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 ตามประกาศจังหวัดเลย ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน
นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ กล่าว่า เนื่องจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาพอากาศในอำเภอภูเรือ เกิดภาวะวิกฤต จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีปริมาณสูงในระดับที่ มีผลกระทบต่อสุข ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมในที่โล่ง ทั้งของประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เข้าท่องเที่ยวในอำเภอภูเรือ จึงต้องมีการร่วมรณรงค์ เพื่อลดผลกระทบมลพิษจากสถานการณ์ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดทั้งด้านสาธารณสุข การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย

Related posts