หนองคาย- กกล.สุรศักดิ์มนตรี มอบทุนการศึกษา “พี่ทหารสานฝัน” จำนวน 50 ทุนรวม 400,000 บาท รูปแบบคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance”

กกล.สุรศักดิ์มนตรี มอบทุนการศึกษา โครงการ “พี่ทหารสานฝัน” จำนวน 50 ทุนๆ ละ 8,000 บาท รวม 400,000 บาท ในรูปแบบคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน จังหวัดหนองคาย เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักเรียน และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร


วันที่ 16 ส.ค. 65 ที่ โรงเรียนท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พันเอก มงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นผู้แทน พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 มอบทุนการศึกษาตามโครงการ “พี่ทหารสานฝัน” ในรูปแบบคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance” จำนวน 50 ทุนๆ ละ 8,000 บาท ให้กับนักเรียนในพื้นที่ จ.หนองคาย จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนท่าบ่อ, โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม , โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร, โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม, และ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ให้กับนักเรียนที่เรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย ของโครงการ “พี่ทหารสานฝัน Inspiration talk ”ประจำปี 2565 คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

โดยผู้ที่ได้รับทุนเป็นนักเรียนที่เรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน50 ทุน ทุนละ 8,000 บาท รวม 400,000 บาท โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อย่างเท่าเทียม และสานต่อโครงการ”พี่ทหารสานฝัน” เพื่อช่วยให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดน ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติม จึงสนับสนุนคอร์สเรียน “ภาษาอังกฤษครูนะออนไลน์ คอร์ส Entrance” โดยมี อาจารย์ ศักดิ์ครินซ์ จงหาญ (ครูนะ) ติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เป็นวิทยากร มาพูดสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนได้มีข้อคิด และมีแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตทั้งการเรียน และอนาคตที่ดี ซึ่งโครงการ ” พี่ทหารสานฝัน” เป็นอีกช่องทางที่จะพานักเรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

โดยมี คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน โดยนักเรียนได้เข้าสมัครคอร์สเรียนและได้รับการอนุมัติครบทุกคน คณะครู – อาจารย์ และนักเรียน รู้สึกปลาบปลื้มใจ และขอบคุณกองทัพบก เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

:ภาพ-ข่าว พันธลภ แสงทอง(ฤาษีลภ)-เอ๋ ฐนกร จังหวัดหนองคาย