ขอนแก่น (ชมคลิป) เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมแล้วกับการจัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานถนนข้าวเหนียวในปีนี้ สร้าง Impact ระดับประเทศ

เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมแล้วกับการจัดงานสุดยอดสงกรานต์อีสานถนนข้าวเหนียวในปีนี้ สร้าง Impact ระดับประเทศ ด้วยการไม่ลืมรากเหง้าศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ชูความโดดเด่นของคลื่นมนุษย์ Return  ภายใต้แนวคิด สาดซิ่ง สาดศิลป์” และยังคงมีการวางมาตรการ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

            22 มี.ค.66 ที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงการณ์จัดงาน “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว  ประจำปี 2566”  โดยมี นายพันธ์เทพ  เสาโกศล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสิทธิกุล  ภูคำวงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพันเอกอภิชาติ รานอก เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 พันตำรวจเอกชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นายเสกสรร  ศรีไพรวรรณ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นายวิษณุ  ศรีทะวงศ์  ผู้จัดการแผนพัฒนานโยบายสาธารณะและทุนอุปถัมภ์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (ผู้แทน สสส.) ผู้ร่วมแถลงข่าว

                โดยงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ผูกมิตรไมตรีระหว่างผู้คนในชุมชน  มีแนวคิด คือ  เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย   โดยการนำเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น คือ วัฒนธรรมเสียงแคน  เหลืองอร่ามดอกคูนบาน   มนต์เสน่ห์ความงดงามในวิถีชีวิตของคนขอนแก่น  เชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำที่ชุ่มเย็นผ่านการจัดงานสงกรานต์  ตลอดระยะเวลา  20 กว่าปีที่ผ่านมา จากพลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงประชาชนชาวขอนแก่น จึงทำให้สงกรานต์ขอนแก่นยกระดับการจัดงาน จากงานท้องถิ่น  ไปสู่งานระดับภูมิภาค จนกลายเป็นงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

แต่เนื่องจากในช่วงระหว่างปลายปี 2562 จนถึงปี 2565 ได้เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด 19 ไปทั่วโลก จึงทำให้การจัดงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวขอนแก่นต้องหยุดชะงัก หรือมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์  แต่สำหรับการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว  ประจำปี 2566 นี้ จะเป็นการกลับมาของจัดกิจกรรมที่เต็มรูปแบบเช่นเดิม  ซึ่งจะมีการจัดงาน ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566  ภายใต้แนวคิด “สาดซิ่ง สาดศิลป์”  โดยแบ่งการจัดงานเป็น 2  พื้นที่ คือ พื้นที่บริเวณบึงแก่นนคร  ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566    เป็นการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริม วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจความเป็นพื้นบ้านวิถีอีสาน  อีกทั้งเน้นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ได้แก่  ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566 พร้อมชมการแสดงของศิลปิน ท็อป นรากร และ วงอ้ายมีผัวแล้ว /การประกวด COVER DANCE / การประกวดธิดาดอกคูนเสียงแคน /พิธีอัญเชิญ พระพุทธพระลับ จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง ไปยังวัดธาตุ พระอารามหลวง  / พิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระลับ/ การประกวดตบประทาย  ตลอดจนฟรีคอนเสิร์ตหมอลำคณะดอกฝ้าย เวียงวิเศษ / คณะ บุญเลิศ วิเศษศิลป์ /คณะวีระพล  สืบศิลป์ / คณะ สุระศิลป์อินคอนเสิร์ต และการออกร้านจำหน่ายสินค้า ณ  บึงแก่นนคร

                พื้นที่บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์)  ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2566 ภายใต้แนวคิดการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่  พิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ /สรงน้ำพระพุทธรูป  /รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที /กิจกรรมโฮมบุญโฮมญาติ /ความสวยงามและอลังการของขบวนแห่พระพุทธพระลับ (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น) และขบวนแห่สงกรานต์ จากวัดธาตุพระอารามหลวง ไปยังศาลหลักเมือง /เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวัฒนธรรม” โดยจะมีการประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น  /ม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน  /กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน /การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ Return  พร้อมสนุกสุดเหวี่ยงไปกับการแสดงคอนเสิร์ตของ เบิ้ล ปทุมราช /  ไอซ์ ศรัณยู /วงมีน  และ การแสดงของเยาวชนคนกล้าขอนแก่น นักร้องดีเจคับคั่งที่เวทีถนนข้าวเหนียว

              นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า โดยตลอดระยะเวลาของทุกๆปี ในการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียวที่ผ่านมา รวมไปถึงการจัดงานในปีนี้ด้วย ซึ่งการจัดงานสุดยอดสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวปีนี้ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่จังหวัดจำนวนมาก ทำให้มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมสร้างสีสีนความสดใสให้กลับมามีชีวิตชีวาที่ขอนแก่น  สร้างความประทับใจที่เป็นไฮไลท์แห่งความทรงจำ “สนุก  ปลอดภัย  ไร้แอลกอฮอล์”     ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2566  “สาดซิ่ง  สาดศิลป์”