มุกดาหาร(ชมคลิป)ผวจ. ตรวจ 8 จุดคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตรวจจุดคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่ตามมาตรการเข้มในพื้นที่เฝ้าระวัง ตั้ง 8 จุดคัดกรองทั้งพื้นที่ชั้นนอกและชั้นใน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ โควิด-19 เพื่อปกป้องประชาชนในพื้นที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
วันนี้ 10 มกราคม 2564 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ออกตรวจด่านคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ที่ด่านจุดตรวจคัดกรอง จุดตรวจจามจุรี อำเภอหนองสูง จุดตรวจโชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อย และจุดตรวจนาคำน้อย อำเภอดอนตาล ซึ่งจังหวัดมุกดาหารได้กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด (สีเหลือง)ตามแนวทางและเงื่อนไขการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(2019) กำหนด และตั้งจุดตรวจเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมรวมถึงการตรวจค้นสกัดกั้นและจับกุมยานพาหนะที่นำพาผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย เพื่อปกป้องประชาชนในพื้นที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จังหวัดมุกดาหารได้เนินการในการควบคุมและป้องกันตัวและตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ จุดตรวจจามจุรี อำเภอหนองสูง ,จุดตรวจโชคชัย, จุดตรวจหน้า อบต.นาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จุดตรวจนาคำน้อย อำเภอดอนตาล จุดตรวจสามแยกหน้า รพ.สต.สานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จุดตรวจหน้าสภ.คำป่าหลาย จุดตรวจ 82 พรรษา อำเภอเมือง เพื่อควบคุมคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง
นอกจากนี้ จังหวัดมุกดาหารได้กำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทในจังหวัดมุกดาหาร กรณีเดินทางออกนอกเขตจังหวัด/พื้นที่ควบคุมสูงสุด/พื้นที่เสี่ยงและประชาชนผู้เดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดมุกดาหารต้องลงทะเบียนผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดมุกดาหาร ที่ Data Muk Application เพื่อบันทึกข้อมูล และดำเนินการเฝ้าระวังและสวบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้โรงเรียนบางโรงเรียนมีการหยุดการเรียนการสอน บางโรงเรียนโดยให้นักเรียนเรียนทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 มกราคม 2564 ส่วนวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งทางวัดจะมีการสั่งปิดเองตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID -19 ผลการตรวจเชื้อ สะสมตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 – 9มกราคม 2564 จำนวน 487 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อทุกราย ซึ่งจังหวัดมุกดาหารยังเป็นพื้นที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ทั้งนี้ทางจังหวัด เปิดช่องทางสายด่วนเพื่อตอบข้อสงสัยประชาชนเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042 – 612 942 และ 081- 205 5908


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร