อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับมวลชนภาคธุรกิจจัดกิจกรรมมอบหนังสือเสริมพัฒนาการเด็กให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายในพื้นที่

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับ บริษัท เบนซ์อุดรธานี จำกัด,มูลนิธิสตาร์แคร์ และคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 ร่วมจัดกิจกรรมมอบหนังสือเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 16 ชุด(668 เล่ม)ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายในพื้นที่อำเภอน้ำโสมและอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ตามนโยบายของกองทัพบกให้หน่วยทหารทุกหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ “ตู้รับบริจาคหนังสือ” เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ตลอดจนประชาชนทุกเพศทุกวัย เสริมสร้างลักษณะนิสัยในด้านการอ่านของเด็กนักเรียนให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นการส่งเสริมการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาหาความรู้จะเป็นพื้นฐานการศึกษาและต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยการศึกษาจะช่วยพัฒนาบุคคลให้นักเรียนมีคุณค่าในสังคม และเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป โดยในครั้งนี้ได้เข้ามอบหนังสือให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเทพภูเงิน ,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู ,โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม ซึ่งในโอกาสนี้ได้มอบขนมให้กับนักเรียนได้รับประทานด้วย


จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับ บริษัท เบนซ์อุดรธานี จำกัด,มูลนิธิสตาร์แคร์ และคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบหนังสือดังกล่าว ทำให้คณะครูอาจารย์ เด็กนักเรียน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครอง มีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณกรมทหารราบที่ 13 และมวลชนภาคธุรกิจจังหวัดอุดรธานีที่ได้เข้ามาดำเนินการจัดกิจกรรมมอบหนังสือเสริมพัฒนาการเด็กและขนมให้กับโรงเรียนในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว     ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13