กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) เปิดเสวนาเครือข่ายสื่อมวลชนกระตุ้นประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

 


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “การเลือกตั้ง นโยบายและทิศทางที่ประชาชนต้องการ” หลากหลายความคิดเห็นอยากให้การเลือกตั้ง ส.ส. 2566 เลือกคนดี มาพัฒนาบ้านเมือง กกต.และสื่อต้องช่วยกันกระตุ้นให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ขับเคลื่อนช่วยกัน


วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การเสวนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ “การเลือกตั้ง นโยบายและทิศทางที่ประชาชนต้องการ” โดยมีนายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ จ.กาฬสินธุ์ นายสุรเดช เคราะห์ดี ผู้สื่อข่าวอาวุโส ดำเนินรายการโดยนายสมบัติ ชัยรัตน์ ประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยมีนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนบน พร้อมด้วยสื่อมวลชน สถานีวิทยุหลัก สถานีวิทยุชุมชน ผู้ดูแลหอกระจายข่าว อป.มช. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น


นายสมบัติ ชัยรัตน์ ประชาสัมพันธ์จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีขยายประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รับฟังความคิดเห็นจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.กาฬสินธุ์ กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.กาฬสินธุ์ วางแผนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตลอดจนการป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ซึ่งเวทีเสวนา ได้รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายที่อยากให้เน้นรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจนโยบายพรรคการเมืองทุกพรรค มีการสื่อสารที่ประชาชนเข้าใจง่าย การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ให้ประชาชนออกมาเลือกตั้ง


ด้านนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคอีสานตอนบน กล่าวว่า การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ประชาชนรับทราบ รับรู้แล้วว่าจะมีการเลือกตั้ง ส่วนจะเลือกใครอะไร คงมีอยู่ในใจอยู่แล้ว และต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งย่อมมีการใช้เงินในการเลือกตั้ง แต่จะมาในวิธีไหนแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่ กกต.กาฬสินธุ์ และสื่อมวลชน ต้องช่วยกันคือ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด เลือกคนดี คนที่ชอบมาทำหน้าที่ตัวแทนของประชาชน