อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566

พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลและรถยนต์บรรทุกน้ำของหน่วย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ภายในค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค 2, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี, สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10, การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

โดยมีพลตรี ยุทธนา มีทิพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งภายในพิธีได้มีการปล่อยขบวนรถยนต์บรรทุกน้ำออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบได้ทันท่วงที หลังจากนั้นหน่วยได้นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ออกดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จำนวน 4 เที่ยว ในพื้นที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยการแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคให้กับประชาชนตามบ้านเรือน จำนวน 10 ครัวเรือน


จากการที่กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง มีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13