หนองคาย -โฆษกกระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรม เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงความสัมพันธ์ อันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่ ชายแดน

 


วันที่ 10 มีนาคม 2566 พลเอกคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กระทรวงกลาโหม พร้อมคณะเดินทางมาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย ของ กองทัพบก ให้หน่วยทหารทุกหน่วย ดำเนินการจัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน พร้อมทั้ง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ปกครองนักเรียนตามนโยบาย “กองทัพบก ให้หน่วยทหารเป็นที่พึ่ง ของประชาชนในทุกโอกาส”

หน่วยทหารจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างทหารกับ ประชาชนในพื้นที่ชายแดน เพื่อมอบให้เป็นขวัญ และกำลังใจ กับเด็กนักเรียน ในพื้นที่ชายแดน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ในครัวเรือนของผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเป็นการบูรณาการของหน่วยงาน องค์กรการกุศล และจิตอาสา ภาคประชาชน ในพื้นที่มีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดน โดยมี พันเอกสุภัทร ชุตินันท์ รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอสังคม,พ.ต.ท.ประดุง วงชารี สวญ.สภ.นางิ้ว และคณะครู,ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคาย ร่วมให้การต้อนรับ


โดยกิจกรรมได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ,จักรยาน ตามโครงการ “Army Bike สานฝัน ปันสุข”ตามนโยบาย ของกองทัพบก และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กนักเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านหนอง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ในการที่ได้มา ร่วมสร้างความสุขให้เด็กๆ เพื่อที่เด็กนักเรียนจะเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่เก่งมีความสามารถ และเป็นคนดีต่อสังคมในอนาคตต่อไป

:ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ) แสงทอง-ปวีนาจังหวัดหนองคาย