เลย (ชมคลิป) เทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงและกิจกรรม “สายน้ำ..สายลม..เมืองปากชม..มหัศจรรย์แห่งชีวิต ชมวิถีชาวลุ่มน้ำโขง

อำเภอปากชมจัดเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงและกิจกรรม “สายน้ำ..สายลม..เมืองปากชม..มหัศจรรย์แห่งชีวิต ชมวิถีชาวลุ่มน้ำโขง


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ลานประติมากรรมพญาอนันตรนาคาธิบดี อ.ปากช จ.เลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานเทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงและกิจกรรม “สายน้ำ..สายลม..เมืองปากชม..มหัศจรรย์แห่งชีวิต”มีนายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงาน
นายกฤษฎา โพธิ์ชัย นายอำเภอปากชม กล่าวว่า ถิ่นวิมานใต้น้ำ ตำนานนครหงส์ ลำโขงสวยสุดตางามแก่งฟ้าแก่งจันทร์ ถ้ำแสงธรรมนามเรืองรอง ร่อนทองฝั่งนทีพญาอนัตรนาคาธิบดีคู่เมือง ลือเลื่องประเพณีลอยกระทง”คำขวัญประจำอำเภอ


อำเภอปากชมเป็นหนึ่งในอำเภอชายแดนของจังหวัดเลยที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเลย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร ซึ่งจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว ทำให้ชาวอำเภอปากชมดำเนินวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงซึ่งเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น ประกอบกับอำเภอปากชมมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ ประติมากรรมพญาอนันตรนาคาธิบดี ภูลำดวน สวนศิลป์ริมโขง จุดชมวิวร้อยแก่งพันเกาะ แก่งฟ้าแก่งจันทร์ จุดชมวิวภูหอ ภูฆ้อง ถ้ำแสงธรรมพรมมาวาส เป็นต้น และกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ได้แก่ การร่อนทอง สปาเบิ่งโขง ล่องเรือชมโขง การโยนเบี้ยคืนถิ่นโยนหินสะเดาะเคราะห์ ซึ่งมีแห่งเดียวในจังหวัดเลย และลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นที่นำปลาน้ำโขงมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้
ในด้านการท่องเที่ยว อำเภอปากชมตั้งอยู่ระหว่างอำเภอท่องเที่ยวที่รู้จักอย่างแพร่หลาย คือ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับหนึ่งในร้อยแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก และอำเภอสังคม ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย


ดังนั้น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน อำเภอปากชม โดยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันจัดงาน”เทศกาลกินปลาลุ่มน้ำโขงและกิจกรรมสายน้ำ..สายลม..เมืองปากชม..มหัศจรรย์แห่งชีวิต” ประจำปี 2566 ขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2566๖ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปากชม จังหวัดเลย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในระดับชุมชน ทั้งด้านการผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งธุรกิจบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ของจังหวัดเลย และของประเทศไทย


กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่เทศกาลกินปลา
ลุ่มน้ำโขง การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ปากชมในฝัน 2023” การประกวดแอโรบิก การประกวดธิดาพญานาค การแสดงวงดนตรีจากนักเรียน โรงเรียนเชียงกลมวิทยา ซึ่งเป็นวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จากการแข่งขันรายการชิงข้าสวรรค์ 2022 การแสดงวงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนปากชมวิทยา การจัดนิทรรศการซุ้มเมนูอาหารจากปลาน้ำโขงและของดีเมืองปากชม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ และการจำหน่ายสินค้าราคาถูกตลอดงาน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย