อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 มอบผ้าห่มให้กับประชาชนและกิจกรรม ชป.หมอเดินเท้า ในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 จัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “กองทักบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว” ซึ่งหน่วยได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวมาจากมวลชนภาคธุรกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน โดยในครั้งนี้กรมทหารราบที่ 13 ได้นำผ้าห่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านอีเลี่ยน ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับประชาชน ที่จะต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อแทนความห่วงใยจากกองทัพบก และใช้สำหรับห่มกันหนาวและในโอกาสนี้หน่วยได้จัดกิจกรรม ชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้า ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้สูงอายุและมีรายได้น้อยในพื้นที่
จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือมีความรู้สึกดีใจ และรู้สึกอบอุ่นใจที่หน่วยทหารได้เข้ามาจัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้

ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
กรมทหารราบที่ 13