ขอนแก่น (ชมคลิป) พ่อเมืองหมอแคนพากวาดถนนชะล้างสิ่งสกปรกช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5

ผู้ว่าฯขอนแก่นพากวาดถนนชะล้างสิ่งสกปรกช่วยลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นรวมทั้งถนนรอบศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น


วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.00น.นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหลายหน่วยงาน นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมข้าราชการฝ่ายปกครองข้าราชการ ลูกจ้าง จิตอาสาในเขตเทศบาลนครขอนแก่นออกมาร่วมกันฉีดน้ำ กวาดล้างถนนบริเวณถนนหน้าเมือง ถนนศูนย์ราชการ สถานีขนส่งเก่า ทำการชะล้างฝุ่นทำความสะอาดเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีผลกระทบกับคนในเขตเมือง และจังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดที่มีผลกระทบในระดับต้นๆของประเทศ

อีกทั้งบริเวณดังกล่าวก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนหลายแห่งมีเด็กนักเรียนจำนวนมากด้วย การช่วยกันทำความสะอาดในครั้งนี้เป็นการคลิกอ๊อฟให้ทุกคนหันมาช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนของตนเองในส่วนงานของราชการก็จะดูแลความสะอาดในพื้นที่สาธารณะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญชวนชาวขอนแก่นทำความสะอาดสิ่งสกปรกในทุกสัปดาห์และออกประกาศห้ามเผาป่าเผาอ้อยเผาสิ่งต่างๆในที่โล่งแจ้งโดยให้นายอำเภอทั้ง 26 อำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านออกประกาศเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อลดฝุ่น PM2.5ในพื้นที่