ขอนแก่น (ชมคลิป) รักทั้งทีให้ความรู้เพศสัมพันธ์และสุขภาพ ‘Valentine แดนซ์กระจาย to my love สำโรงแอโรบิค’ ในวันวาเลนไทน์

โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมประกวดการเต้นแอโรบิค ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งเสริมการบอกรักตัวเองด้วยการออกกำลังกาย รวมทั้งสาธิตการใส่ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย

กิจกรรมนี้ ชื่อว่า Valentine แดนซ์กระจาย to my love สำโรงแอโรบิค ครั้งที่ 1 จัดที่โรงเรียนบ้านสำโรง ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ม.3 จำนวน 165 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่เปิดโอกาศให้ทุกคนได้ร่วมแสดงออก ทั้งการแสดงเต้นประกอบจังหวะของน้องๆ ชั้นอนุบาล 1 – 3 การแสดงเต้นแอโรบิคของกลุ่มแม่บ้าน ที่แต่ละคนมีอารมณ์ร่วม ทั้งบนเวที และคนดูข้างล่าง ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่แสดงความรักให้ตัวเอง บอกรักตัวเองด้วยการออกกำลังกาย

จากนั้นจึงเริ่มการประกวดแข่งขันแอโรบิคของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วย เพิ่มภูมิคุ้มกันห่างไกลยาเสพติด และปลอดอบายมุข เป็นกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการออกกำลังกายที่ยั่งยืน ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพและสถานศึกษาสีขาว เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสู่นักเรียนต่อไป

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ มาแนะนำการคุมกำเนิดวิธีต่างๆ รวมทั้งสาธิตการใส่ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
https://youtu.be/pUGPPVMAIxM