หนองคาย – กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)ในพื้นที่ ต.สีกาย

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) พร้อมด้วยคุณนิตยา โพธิ์นาแค ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 13 และคณะร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว” ข้าวสาร อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมวลชนภาคธุรกิจจังหวัดอุดรธานีให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสีกายวิทยาคม ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โดยมีส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และในโอกาสนี้หน่วยได้มอบขนม, ไอศกรีม และน้ำหวาน ให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานระหว่างรอรับผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์การเรียน ต่อจากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปที่วัดธรรมรัตนากร บ้านจอมแจ้ง ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวให้กับประชาชนที่จะต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อแทนความห่วงใยจากกองทัพบก และใช้สำหรับห่มกันหนาวในช่วงฤดูหนาวนี้


จากการที่กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกดีใจ และรู้สึกอบอุ่นใจที่หน่วยทหารได้เข้ามาจัดกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ต่อส่วนรวมในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13