ศรีสะเกษ – นายกบุสูง ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน” เมืองหอมแดงคุณภาพ “ใหญ่ แห้ง แดง มัน คอเล็ก”


เมื่อเร็วๆนี้ นายรักชาติ ฤทธิ์เดช นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบุสูง ร่วมกับ อำเภอวังหิน ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอวังหิน อปท.ทุกแห่ง ในพื้นที่ อ.วังหิน ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันกำหนดจัดงานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน ประจำปี 2566 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. นี้ ที่บริเวณวัดบ้านขุมคำ ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนาผลผลิตหอมแดง การประกวดซุ้มหอมแดง และกิจกรรมอื่นๆ

ซึ่งในปีนี้อำเภอวังหิน ได้กำหนดจัดงานให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยได้ร่วมกับทุกตำบลของอำเภอวังหิน นำสินค้าโอท็อปของกลุ่มแม่บ้านอำเภอวังหิน ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในราคาประหยัดด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตหอมแดงและสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักแหล่งผลิตหอมแดงที่มีคุณภาพ ที่มีลักษณะเด่น คือ ใหญ่ แห้ง แดง มัน และคอเล็ก สามารถเก็บไว้บริโภคได้นานถึงปี จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษและต่างจังหวัด ร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อหอมแดงคุณภาพดีของอำเภอวังหิน และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ได้ในวันและเวลาดังกล่าว.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน