ขอนแก่น (ชมคลิป) ‘ลุงป้อมยิ้มร่า’ ชาวบ้านอยากให้เป็นนายกคนที่ 30 รับปากจะแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง เร่งแผนพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อน

ลุงป้อมยิ้มร่า พบประชาชน ชาวบ้านอยากให้เป็นนายกคนต่อไป รับปากจะแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง พร้อมเร่งแผนพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อน เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำเมืองขอนแก่น

วันที่ กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 . ที่วัดสายราษฎร์บำรุง บ้านป่าเหลื่อม ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) .ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 นายพงศ์กรณ์ กำแหง ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 และผู้เกี่ยวข้อง บรรยายสรุปความก้าวหน้าและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ขณะเดียวกันก็มีนักการเมืองในพื้นที่ และบรรดาว่าที่ผู้สมัคร ส.. ในพื้นที่มาต้อนรับ เช่น นายสมศักดิ์ คุณเงิน เขต ขอนแก่น นายปัญญา ศรีปัญญา เขต ขอนแก่น ดร.อัษฎางค์ แสวงการ เขต ขอนแก่น และ นพ.กันณพงศ์ อัครไชยพงศ์ นายสมรักษ์ คําสิงห์ 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมอาคารประกอบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นโครงการแก้มลิงขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชี โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น พร้อมวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้นและช่วยป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น เนื่องจากแหล่งน้ำเดิมมีสภาพตื้นเขิน ในช่วงฤดูน้ำหลากมักเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณโดยรอบหนองน้ำ ขณะเดียวกันในช่วงฤดูแล้งก็มักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากไม่มีอาคารบังคับน้ำ จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ ซึ่งมีแนวโน้มการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมอาคารประกอบ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี (พ.ศ.2564-2569) เป็นการขุดลอกแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ เพื่อเพิ่มความจุเก็บกักน้ำจากเดิม 7.43 ล้าน ลบ.ม. เป็น 35.02 ล้าน ลบ.ม. พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคต ส่วนในระยะที่ 2 (แผนงานก่อสร้างปี พ.ศ.2568-2570) เป็นงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานประมาณ 35,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ ตำบลเมืองเก่า ตำบลดอนช้าง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง, ตำบลขามป้อม ตำบลพระยืน ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน และตำบลบ้านเหล่า อำเภอฝาง ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการ จะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญของลำน้ำชี ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และมีน้ำสนับสนุนการเพาะปลูกสำหรับพื้นที่การเกษตรได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นได้มากขึ้น

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่ประชาชนชาวขอนแก่นมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และการมาลงพื้นที่วันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดแผนพัฒนาแก้มลิงแก่งน้ำต้อนให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยขอให้พี่น้องชาวขอนแก่นใจเย็นๆ เพราะตอนนี้โครงการพัฒนากำลังดำเนินการอยู่ และมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในช่วงที่ตนเองดูแลอยู่จะต้องไม่มีน้ำแล้งเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น  ที่ผ่านมาทางรัฐบาลรับทราบปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่มาโดยตลอด จึงได้มีการให้ความช่วยเหลือภายใต้งบประมาณที่มีอย่างจำกัด อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ในวันนี้ได้สั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการดังนี้ 1.ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. กำกับติดตามและควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตาม 10 มาตรการรับมือฤดูแล้งอย่างเคร่งครัด

ขณะเดียวกันลุงป้อม ได้พบกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับกว่าพันคน โดยมีการทักทายแบบกันเอง โดยมีชาวบ้านเชียร์ให้เป็นนายกสมัยต่อไป พร้อมเจ้ากอดหอมแก้มกันย่างชื่นมื่น ก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดชัยภูมิ