หนองบัวลำภู- แถลงข่าวการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดแถลงข่าวการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาเอกชน เพื่อการเรียนรู้ สู่ศตวรรษ ที่ 21”Private Education for Knowledge to 21ST century ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับ นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุเทพ บุญยฤทธิ์รักษา อุปนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดร.ชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และ ดร.ภูเงิน บุตรเคน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสนิท อาษาธง ผอ.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.สุขเกษม พานินิจ ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้


นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู กล่าวถึงความเป็นมาของการแถลงข่าวการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นเจ้าภาพจัดงาน ”วันการศึกษาเอกชน” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) “การศึกษาเอกชน เพื่อการเรียนรู้ สู่ศตวรรษ ที่ 21”Private Education for Knowledge to 21ST centuryระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าขอบคุณที่ได้รับเกียรติให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 “จังหวัดหนองบัวลำภู มีดีทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP และแหล่งท่องเที่ยวที่น่ายล ภายใต้วิสัยทัศน์ “หนองบัวลำภู เมืองผ้าน่าอยู่ น่าเที่ยว” สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ ศาลสมเด็จพระนเรศวรพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ แหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย และอีกหลายแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู มีผ้าทอพื้นเมืองที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอด


สู่ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทั้งผ้าไหม และผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP โดดเด่นของจังหวัดหนองบัวลำภู โทนสีชมพู มีลวดลายดอกบัวหลวง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด “ผ้าขิดสลับหมี่” เป็นเทคนิคการทอผ้าที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง ลายมัดหมี่ และ ลายขิด จังหวัดหนองบัวลำภู ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน ขอเชิญท่องเที่ยว และเลือกซื้อผ้าพื้นเมืองไว้สวมใส่ หรือเป็นของฝากให้กับญาติมิตร ได้ที่ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ขวัญตา หรือที่ เทวาผ้าไทย


นายชาติชาย วงศ์กิตตะ ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันการศึกษาเอกชน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน กิจกรรมภายในงาน มีการเสวนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (On-site) จำนวน 9 รายการอาทิ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดมารยาทไทย การแข่งขันคิดเลขเร็ว และการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น


ด้าน นายสุเทพ บุญยฤทธิ์รักษา อุปนายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การศึกษาเอกชนเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยล้านนา มีวัง วัดและบ้าน เป็นสถานที่ให้การศึกษา ต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเอกชน โดยประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2461 และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ถือเอาวันดังกล่าว เป็น “วันการศึกษาเอกชน”


ในขณะที่ ดร.ชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภู มีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน และเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน ที่ให้โอกาสจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ได้จัดเตรียมความพร้อม ด้านที่พักและสถานที่แข่งขันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมรองรับร่วม 4,000 คนไว้แล้ว
ในขณะเดียวกัน ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า โดยภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะความสำคัญด้านการศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ ยาเสพติด และหลากหลายกิจกรรม ทั้งโครงการครอบครัวอุ่นไอรัก ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจนจบปริญญาตรี แบบให้เปล่า ทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ จำนวน 200,000 บาท


ในโอกาสเดียวกัน ดร.ภูเงิน บุตรเคน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเมื่อจังหวัดหนองบัวลำภู รับเป็นเจ้าภาพการจัดงานวันการศึกษาเอกชนแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เดินทางไปรับธงการเป็นเจ้าภาพการจัดงานที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมีการประชุมร่วมกัน และได้ใช้ชื่อการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 นี้ว่า “การศึกษาเอกชน เพื่อการเรียนรู้ สู่ศตวรรษ ที่ 21” “Private Education for Knowledge to 21ST century “โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู งบประมาณจากสมาคมโรงเรียนเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในนามประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุกจังหวัด ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมงาน ”วันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 “ที่จังหวัดหนองบัวลำภู

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู