อุดรธานี – ส่งมอบกำลังใจครอบครัวทหารกล้าวันทหารผ่านศึก

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 พันโท ยุทธศักดิ์ ช่างบุ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 และคุณ ไพจิตร ช่างบุ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยคณะแม่บ้านของหน่วย เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์และให้กำลังใจครอบครัวของ จ่าสิบเอก วันทา ภูพวก อดีตกำลังพลของหน่วย ซึ่งเสียชีวิตจากการฝึกนอกที่ตั้งภาคหมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของกำลังพลเนื่องในวันทหารผ่านศึก

พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และสิ่งบำรุงขวัญให้กับครอบครัวอดีตกำลังพลของหน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว ในโอกาสนี้หน่วยได้ร่วมกับ พันเอก สงคราม โชคชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จัดกิจกรรม หมอเดินเท้า เข้าพบปะและตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำให้กับครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต และประชาชนในพื้นที่


จาการที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าเยี่ยมเยียนครอบครัวอดีตกำลังพลในครั้งนี้ ทำให้ครอบครัวของอดีตกำลังพลดังกล่าว มีความรู้สึกดีใจและรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยได้ให้ความสำคัญโดยการเข้ามาเยี่ยมเยียน พบปะพัฒนาสัมพันธ์และมอบสิ่งของบำรุงขวัญ รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยได้เข้าดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว    ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13