(ชมคลิป) ผู้ว่าฯนครพนม แนะประชาชนหยุดการเผา เปลี่ยนเป็นปุ๋ย สร้างมลภาวะอากาศที่ดี


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่หอประชุมที่ว่าอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวง กรม และของจังหวัด พร้อมสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ผู้นำต้องทำก่อน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในทุก ๆ เรื่อง กับคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ในระดับอำเภอ ตำบล รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โดยในโอกาสนี้ได้มีการพูดถึงสภาพอากาศของจังหวัดนครพนมที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนมได้รายงานค่าฝุ่นละออง ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าค่าฝุ่น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 รายชั่วโมง เท่ากับ 14 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนค่าฝุ่น PM10 มีค่า 73 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี ค่ามลพิษในอากาศ ค่า โอโซน ไนโตรเจนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อยู่ในเกณฑ์ คุณภาพดีมาก ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของจังหวัดนครพนม อยู่ในระดับ คุณภาพอากาศปานกลาง เนื่องจากความกดอากาศเริ่มอ่อนกำลังลง ประกอบกับความเร็วลมเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานนี้ ทำให้ฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่แช่นิ่งอยู่บริเวณพื้นล่าง ทำให้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดนครพนม วันนี้มีทิศทางและแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่อย่างไรก็ดีก็ขอแนะนำประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจ ลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น แต่ถ้ามีอาการมากก็ควรไปพบแพทย์
รวมทั้งได้ฝากถึงการช่วยกันลดปริมาณฝุ่นละอองด้วยการไม่เผาวัสดุการเกษตร แต่ให้นำมาใช้ประโยชน์แทน เช่นถ้ามีน้อยอยู่ในบ้านก็นำมาห่มดินให้กับต้นไม้เพื่อเป็นปุ๋ย ขณะที่แปลงเกษตรก็ไถกลบแทนเพราะเมื่อย่อยสลายจะกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีที่ช่วยลดต้นทุนการเกษตรให้กับทุกคน เพียงหยุดพฤติกรรมเผา เราก็ช่วยสร้างมลภาวะอากาศที่ดีแล้ว