หนองบัวลำภู – “เปิดแล้วยิ่งใหญ่ไม่เกรงใจใคร งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023”

หนองบัวลำภู“เปิดแล้วยิ่งใหญ่ไม่เกรงใจใคร งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023”
หนองบัวลำภู ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายในงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานกาชาด จังหวัดหนองบัวภู” ระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ งานกาชาดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 18-27มกราคม 2566 โดยในวันนี้มีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมยกระดับผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภูสู่สากล (แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023) “งานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล” ระดับจังหวัด


นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดเผยว่าวันนี้ได้เห็นพลังของทีมผู้ประกอบการผู้ผลิตการรวมตัวของกลุ่มชุมชนที่ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ “ผ้าขิดสลับหมี่” อัตลักษณ์ผ้าแห่งวัฒนธรรมที่เป็นเทคนิคการทอผ้าที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างลายมัดหมี่และลายขิด ผ้าขิดนั้นมีเทคนิคการทอผ้าที่ชับซ้อนกว่าการทอผ้าธรรมดาเพราะต้องใช้เวลาและความประณีตในการทอส่วนผ้ามัดหมี่เป็นภูมิปัญญาการสร้างลวดลายในผ้าทอโดยการมัดหมี่แล้วนำมาย้อมด้ายหรือเส้นไหมให้เกิดลวดลายแล้วจึงนำไปทอเป็นผืนผ้าขิดสลับหมี่


จึงมีลวดลายเอกลักษณ์ของการทอผ้าทั้งสองแบบอยู่ในผืนเดียวกันทั้งยังมีลวดลายดอกบัวหลวงคือดอกไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูสื่อถึงนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน นับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เป็นที่น่าประทับใจและขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่งการจัดงาน”แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2023″ หนองบัวลำภู จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมให้คงอยู่และพัฒนายิ่งๆ ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถีหนองบัวลำภู ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน


นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดงาน “แพรพรรณลุ่มภู สู่สากล 2023” หนองบัวลำภู ประจำปี 2566 จัดขึ้นภายในงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และงานกาชาด จังหวัดหนองบัวภู” ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 18-27 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีกิจกรรม และวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้กิจกรรมการออกบูธ/ออกร้านจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้ประกอบการหนองบัวลำภูที่มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจำนวนกว่า 60 กลุ่ม


นิทรรศการที่สื่อถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “ต้นไม้ประจำจังหวัด” นำมาใช้ประโยชน์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าทอนิทรรศการโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประกอบด้วยข้อมูลโครงการ กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ ผลการดำเนินงานพร้อมทั้งมีกิจกรรมที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวหนองบัวลำภู มีส่วนร่วม

กิจกรรมการประกวดกว่า 10 กิจกรรม อาทิกิจกรรมแฟชั่นโชว์นายแบบ นางแบบมืออาชีพ และกิตติมศักดิ์ ประกวดแฟชั่นโชว์ “ประเภทประชาชนทั่วไป”การประกวดแฟชั่นเด็ก “Fashion Kids” ประกวดแฟชั่นโชว์สตรี “แม่สาว ลูกสวย/หล่อ” ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ประเภทผู้นำท้องถิ่นท้องที่ “ประกวดรำวงมหาดไทย ประกวดแฟชั่นโชว์ เขยต่างชาติ ประกวดแฟชั่นโชว์ “สาวประเภทสอง”ประกวดส้มตำเมนูหลักผักลีลา “อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน และการประกวดผ้า ECO Print ถิ่นลุ่มภู (กิจกรรมมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ) จึงขอเชิญชมและเที่ยวงานในครั้งนี้ พิเศษสุดทุกวันลุ้นรับโชครางวัลภายในงาน


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู