ขอนแก่น (ชมคลิป) สีสัน ตีข้าวแต๋นเปิดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีแวงใหญ่

ชาวอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่นร่วมสืบสานงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีแวงใหญ่ ประจำปี 2566 ที่ชาวอีสานมีความเชื่อว่า การทำบุญด้วยข้าวจะได้มหากุศลสูงสุด

   พิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีแวงใหญ่ ประจำปี 2566 จัดขึ้นที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ มีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นน้องๆได้ใช้วิธีหาบข้าวแตนใส่กระด้ง ขึ้นมาแทนฆ้องแล้วให้ประธานและแขกที่มาร่วมงานได้ร่วมกันลั่นฆ้องที่ทำจากข้าวแตนพันหน้าของดีแวงใหญ่ คนละ 3 ครั้ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดงาน โดยด้านล่างเวทีมีผู้ที่คอยควบคุมและลั่นเสียงฆ้องจริงเพื่อให้เข้ากับจังหวะผู้ตี สร้างสีสันรอยยิ้มจากผู้ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างมาก จากนั้นมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและมอบรางวัลการประกวดลายผ้าไหมทั้งนี้ชาวอีสานมีความเชื่อว่า การทำบุญด้วยข้าวจะได้มหากุศลสูงสุด ชาวอำเภอแวงใหญ่ จึงได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีแวงใหญ่ ประจำปี 2566 ” ขึ้นเป็นครั้งที่ 14 หลังพิธีเปิดสาวชาวอำเภอแวงใหญ่จาก 5 ตำบลพร้อมใจกันสวมเสื้อผ้าไทยสีเหลืองผ้าถุงลายประจำจังหวัดขอนแก่นรำ 3 บทเพลง ได้แก่ เพลงขอนแก่นวันนี้ / เพลงฟ้อนผูกเสี่ยวและเพลงดอกคูนเสียงแคน จากนั้นประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมเดินเยี่ยมชมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอแวงใหญ่

    นายกรุง นามสง่า นายอำเภอแวงใหญ่ กล่าวว่า ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ถือเป็นประเพณีพื้นบ้านอีสานที่สืบทอดกันมานาน โดยชาวอีสานมีความเชื่อว่า การเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นสู่ยุ้งฉาง มีความผูกพันกับแบบวิถีชุมชนของคนไทอีสาน  นับจากการลงแขกดำนา การลงแขกเกี่ยวข้าว เพราะคนอีสานได้ยึดถือคติในการให้ความรักความสามัคคีควบคู่ไปกับวิถีชีวิตและกิจกรรมงานประเพณีการถือความเชื่อที่ว่า เมื่อจะนำข้าวในนาขึ้นสู่ยุ้งฉาง ควรมีการสรรเสริญบูชาและบวงสรวงคุณข้าวคุณน้ำ โดยการบูชาพระแม่โพสพ อันเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าหรือเทพาอารักษ์

เพราะเชื่อคติที่ว่าข้าวมีคุณอเนกอนันต์ จนนับถือให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง เป็นเทพเทวีทรงพระนามว่า “แม่โพสพ” การบูชาแม่โพสพหรือพระแม่โพสพ จะบูชาก่อนที่จะทำนาหรือระหว่างตกกล้า จนถึงข้าวตั้งท้องออกรวง และตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยว เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะทำพิธี “บายศรีข้าว” ที่ลานนวดข้าว เรียกว่า พิธีรับขวัญข้าว โดยพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีแวงใหญ่ ประจำปี 2566 จัดขึ้น 4 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ท22 – 25 มกราคม 2566 ในงานประกอบด้วยการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีอำเภอแวงใหญ่ ประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ “จำแลง” การประกวดสาวงามอำเภอแวงใหญ่ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การแสดงดนตรีและกิจกรรมสอยดาว