เลย (ชมคลิป) ค่ายศรีสองรักจับมือ อบต.ศรีสองรัก ลดปัญหาขยะด้วยการจัดการขยะในครัวเรือน

 


มณฑลทหารบกที่ 28 และกรมทหารพรานที่ 21 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก ปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนตามหลัก 3Rs ประชารัฐ ซึ่งได้สนับสนุนและสาธิตการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนภายในชุมชนค่ายศรีสองรักทั้ง 540 ครัวเรือน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่

โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของค่ายศรีสองรัก พร้อมทั้งยังสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะที่ถูกต้อง โดยแต่ละครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะและกำจัดให้ถูกวิธีตามชนิดของขยะหรือการนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในบ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่ สะอาด ลดแมลงวันซึ่งเป็นพาหะนำโรค ลดกลิ่นเหม็นและเหตุรำคาญต่าง ๆ จากขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน และยังนำขยะเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือนำมาขายสร้างรายได้จากการขายขยะ รวมทั้งสามารถนำมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำรุงดินได้อีกด้วย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย