(ชมคลิป) เลยรณรงค์สร้างเครือข่ายการใช้ทางม้าลายลดอุบัติเหตุ

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่หน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ


นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย รายงานว่า การรสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย จังหวัดเลย ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” ในวันนี้ สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้ วันที่ 21 ม.ค. ของทุกเดือน เป็นสัปดาห์การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม นั้น ศูนย์อำนวย ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเลย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องตามกรอบแนวทาง และนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดเลย

โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์แล้ว ประกอบด้วย จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม จังหวัดเลย บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองเลย โดยการปรับปรุงบริเวณทางข้าม ความปลอดภัย มีการทาสีตีเส้นบนพื้นจราจรทางข้าม เพื่อให้ผู้ขับขี่ และผู้เห็นได้ชัดเจน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


การจัดกิจกรรมรณรงค์ “สวมหมวกนิรภัย 100% และมาตรการกวดขันวินัยจราจร”ณ บริเวณหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า ศาลากลางจังหวัดเลย ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทุกอำเภอ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลด ความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาตเจ็บที่ศีรษะ และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและเพื่อ สร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่จักรยานยนต์ , จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ ทางม้าลาย ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี บริเวณหน้าโรงเรียน อนุบาลเลย จัดกิจกรรมรณรงค์ โครงการ”จังหวัดเลย ร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ณ บริเวณหน้ามุขศาลากลางจังหวัดเลย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย