ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจติดตามโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 16 มกราคม ที่ ศาลาประชาคมบ้านคำขวาง หมู่ที่ 5 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 ,พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผบช.ภ.3 ,พล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี ,พ.ต.อ.ยุทธนา พฤกษารุ่งเรือง ผกก.สภ.วารินชำราบ ,นายกัณตพล สุขสงค์ นายอำเภอวารินชำราบ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้าน ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับ การขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในครั้งนี้ พื้นที่ตำบลคำขวาง ได้กำหนดดำเนินการเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2566 โดยสถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ จะขับเคลื่อนโครงการร่วมกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน กรรมการคุ้มและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ในอันที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมทั้งภายในและรอบชุมชนอย่างเข้มแข็ง มีกระบวนในการป้องกัน แก้ไข และการดูแลผู้เสพ/ผู้ใช้ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ โครงการนี้ จะมุ่งเน้นการส่งเสริมและเน้นการปฏิบัติตามรูปแบบการดำเนินงานชุมชนการเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ส่งคืนลูกหลาน ส่งคืนคนดีให้กับชุมชนได้ต่อไป
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า เดินทางมาประชุมและถือโอกาสมาลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการการดำเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ของบประมาณที่จะทำงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น และสาธารณสุข ที่จะเอาชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมาร่วมกันแก้ไขปัญหา เอาผู้เสพกลับมาเป็นคนดีสู่สังคม ในปีนี้เราจะมีสถานีตำรวจ 1 ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการทำมา 2 ปีแล้ว ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่เราจะดำเนินการ

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี