หนองบัวลำภู – “มนัส” หน.พรรคแรงงานสร้างชาติ นักต่อสู้คนภูธรลูกอีสาน อ้อนผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.

มนัสฯหน.พรรคแรงงานสร้างชาติ นักต่อสู้คนภูธรลูกอีสาน อ้อนผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ พร้อมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ บอกต่อหมู่ญาติพี่น้อง เลือกพรรคทั้งในระบบเขตและปาร์ตี้ลิสต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ แอนรีสอร์ท อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ พร้อมด้วยนายวสันต์ พานเงิน เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค รวมถึงว่าที่ ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค แบบแบ่งเขต ประชุมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยให้สมาชิก โดยมี สมาชิกพรรคและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

ทนายเรืองยุทธ สุขมะโน หัวหน้าสาขาพรรคแรงงานสร้างชาติ จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัดแรกที่เปิดสาขาพรรคของภาคอีสาน และจังหวัดหนองบัวลำภู ยังเป็นจังหวัดบ้านเกิดของ นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ เป็นลูกผู้ใหญ่บ้านบ้านจอมทอง หมู่ที่ 8 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ที่เห็นเส้นทางการต่อสู้เลือกตั้งมาตั้งแต่เด็ก หลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เดินทางเข้าไปทำงานเป็นผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยอุดมการณ์ของผู้ใช้แรงงานต้องได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกัน จึงเริ่มเคลื่อนไหวต่อสู้ในพื้นที่ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานฝ่าฟันอุปสรรคของนักสู้ลูกอีสานคนหนึ่งที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้าไปเผชิญชีวิตในเมืองหลวง ได้นั่งในหลายตำแหน่ง เช่น ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

โดย ทนายเรืองยุทธฯ หัวหน้าสาขาพรรคแรงงานสร้างชาติ จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต่อว่า อยากให้ทุกคนได้เปิดใจตนเองรับพรรคแรงงานสร้างชาติ เข้าไว้ในใจ จากนั้นก็อยากจะฝากให้นำเอานโยบายของพรรค ไปบอกเล่ากับคนที่รู้จักรักใคร่กัน เคยดูแลช่วยเหลือกัน ขยายผลไปในหมู่ญาติพี่น้อง ช่วยกันเลือกพรรคทั้งในระบบเขตและปาร์ตี้ลิสต์

ต่อจากนั้น นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ ได้กล่าวถึงนโยบายของพรรค ภายใต้อุดมการณ์คิดเป็น ทำได้ เพื่อคนแรงงานทุกสาขาอาชีพ มีทั้งหมด 9 ด้าน คือต้องปฏิรูประบบประกันสังคมเลือกเงินบำเหน็จหรือบำนาญได้ 2. จัดตั้งโรงพยาบาลประกันสังคม 3.จัดตั้งธนาคารแรงงาน 4.ลูกจ้างเหมาบริการภาครัฐต้องบรรจุ เป็นพนักงานราชการ 5. จัดสวัสดิการเด็กถ้วนหน้า 6. จัดสวัสดิการผ้าอนามัยฟรี 7. จัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 8.สนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ และ 9. ส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นธรรม
นายมนัสฯยังได้กล่าวถึงหัวใจสำคัญของคนอีสาน “น้ำ”เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิตของคนอีสาน ที่รัฐบาลควรจะหาวิธีการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร ทำแก้มลิงขนาดใหญ่ คนอีสานเมื่อมีน้ำจะทำการเกษตรได้ตลอดปี การพัฒนาแหล่งน้ำให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หนึ่งตำบลหนึ่งอ่างเก็บน้ำ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งฝาย ร้ฐต้องเจาะน้ำบาดาลให้กับครัวเรือนฟรีต่อหนึ่งบ่อ จัดหาเครื่องมือการเกษตรราคาถูกให้เกษตรกรเข้าถึง การซื้อขายขจัดพ่อค้าคนกลาง ผ่านระบบสหกรณ์


นอกจากนั้น หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ ยังกล่าวอีกว่าพรรคต้องมีการปฏิรูปทางด้านการเกษตร ด้วยการสนับสนุนจัดตั้งสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนทุกตำบล จัดโซนนิ่งเพื่อการวางแผนการปลูกพืชผลทางการเกษตร จัดตั้งศูนย์พักรอผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ตามฤดูกาลเพื่อแปรรูป ส่งออก ระบบโลจิสติกส์ ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรหลักเช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพด และส่งเสริมระบบปุ๋ยชีวภาพให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ไม่พึ่งพาปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ทางพรรคตั้งใจจะทำให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้
ส่วนเรื่องของการเปิดตัวผู้สมัครของพรรคแรงงานสร้างชาติในพื้นที่ภาคอีสานนั้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญ กกต.เข้มงวดจึงต้องทยอยเปิดตัวและจะเปิดตัวส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขต ซึ่งในวันนี้ได้เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 2 คน ใน เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.หนองบัวลำภู คือนายสุวัฒน์ โกศล อดีตข้าราชการครูดีเด่น และ ทนายศักดิ์ศรี ศรีพิทักษ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.บึงกาฬ


โดยพรรคแรงงานสร้างชาติ ขอเป็นพรรคทางเลือกให้สำหรับประชาชนจะทำงานกับทุกพรรคที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ เท่าที่ผ่านมาพรรค เดินสายพูดคุยตามโรงงานต่างๆ ก็ได้รับการตอบรับมาดี พรรคมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อคนไทยทุกสาขาอาชีพ ส่วนความหวังสุดท้าย ผู้สูงอายุจะมีเงินเดือนแบบขั้นบันได 60-69 ปี ได้ 1,500 บาท 70-79 ปี 3,000 บาท และ โดยเฉพาะคนที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปจะให้มีเงินเดือน 4,500 บาทต่อเดือน นายมนัสฯกล่าวฝากและบอกต่อหมู่ญาติพี่น้อง เลือกพรรคทั้งในระบบเขตและปาร์ตี้ลิสต์

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู