ศรีสะเกษ(ชมคลิป)ผบ.นทพ.นำกำลังพล นพค.53 ทอดกฐินสามัคคีสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดโนนแดงวินยาราม บ้านโนนแดง ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย มอบหมายให้ พ.อ.ประสิทธิ์ เติมชาติ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 (นพค.53) นำกำลังทหาร นพค.53 ร่วมกับชาวบ้าน ประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อสมทบทุนในการบูรณปฏิสังขรฌาปนสถาน (เมรุ) ที่ชำรุดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า 10 ปี และเพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป โดยได้ยอดกฐินรวมทั้งสิ้น จำนวน 200,283 บาท

พ.อ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.จีรัชญ์ บุญชญา ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีดำริให้มีการจัดพิธีทอดกฐินพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม ซึ่งวันนี้ได้นำกำลังพล นพค.53 และราษฎรในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของเชื้อติดไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน