หนองคาย – กองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พันเอกสุภัทร ชูตินันทน์ รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 2 (กรมทหารราบที่ 13) ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรม ” จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ” โดยในครั้งนี้ได้เข้าพัฒนา โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ ตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยได้เข้าดำเนินการทำความสะอาดเขตสุขาภิบาล โดยการทาสีกำแพงโรงเรียน จัดเตรียมสถานที่ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียน และพื้นที่บริเวณโดยรอบ

เพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความสะอาดสวยงามเอื้อต่อบรรยากาศการเรียนการสอน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเมืองหนองคาย (กลุ่มเมือง 3) จากการเข้าดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬา ทำให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้สึกดีใจและได้กล่าวขอบคุณหน่วยทหาร ที่ได้จัดกำลังพลเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาเขตสุขาภิบาลของโรงเรียนในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13