ศรีสะเกษ- พัน.ร.12 ร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่25” อ.กันทรลักษ์

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 25″ ณ อุทยาแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องด้วยส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายจึงได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “ เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2566 PHA MO E-DAND RUN 2022 วิ่งคว้าหมอก หยอกตะวัน” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายให้กำลังพลรักในการวิ่ง พัฒนาส่งเสริมสุขภาพร่างกายของตนเอง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพยายามส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และเยาวชนห่างไกลยาเสพติด หากประชาชนในพื้นที่ใดมีความพร้อมก็จะสนับสนุนต่อยอดให้เล่นเพื่อความเป็นเลิศ

โดยได้เริ่มโครงการจัดตั้งเมืองกีฬา (Sport City) ขึ้น 6 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษได้รับเกียรติและโอกาสให้เป็น 1 ใน 6 แห่ง ในการเป็นเมือง Sport City ดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จังหวัดศรีสะเกษมีความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ และความนิยมของประชาชนในการเล่นกีฬา และสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผลการจัดโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างมากได้รับคำชื่นชมจากนักวิ่งที่เข้าร่วมแข่งขันและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย จากการที่ได้ร่วมกิจกรรมวิ่งฯ ในครั้งนี้ ทำให้หน่วยมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13