องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ที่วัดหัวเรือ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ นำโดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ที่บริเวณ ถนนสายวัฒนธรรม ชุมชนวัดหัวเรือ และนำข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้จากการบิณฑบาตไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนหัวเรือ และจากนั้นชาวตำบลหัวเรือ ได้ร่วมพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์พระองค์ท่านทรงปฏิบัติตามพระราชปณิธานด้วยพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้า ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้ทวยราษฎร์มีความผาสุกร่มเย็น/และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงค้นคิดวิธีคลี่คลายบรรเทาปัญหาของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

ภาพ/ข่าว: ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี