ทั่วไทย (ชมคลิป) เปิดสถานีปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตร แห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน ”ครั้งหนึ่งในชีวิตทำดีเพื่อแผ่นดิน” สาขา กรุงเทพมหานคร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งสำนักงานโทรคมมนาคมแห่งชาติ ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน นำโดย ดร.ธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดิน ได้ทำพิธีเปิดสถานีปฏิบัติการพิเศษตามแนวศาสตร แห่งพระราชาอนันตรลักษณมงคลแผ่นดิน” ครั้งหนึ่งในชีวิตทำดีเพื่อแผ่นดิน” สาขา กรุงเทพมหานคร


โดยมีผู้แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธนิต ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวรุ่งนภา ตรีแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมเกษตรฯ ผู้แทน องค์กรภาครัฐ 50 เขตกรุงเทพมหานคร และนายอำเภอสถานีปฏิบัติการพิเศษทุกภูมิภาค ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิด สถานีปฏิบัติการ(พิเศษ)ดังกล่าว


ดร. ธนันท์รัฐ เจริญเธียร นายกสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมือง ภายใต้สโลแกน (บ้านเล็กในป่าใหญ่)“เฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์พระราชารัชกาลนี้ตลอดไป” เกษตรร่วมใจ(ต้านภัยยาเสพติด) ครั้งหนึ่งในชีวิตทำดีเพื่อแผ่นดิน จากใจ(เมืองหลวง/ปริมณฑล/สู่ชนบท) จัดหารายได้ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติหลังน้ำท่วม

ซึ่งสมาคมคนไทยใจรักแผ่นดินได้ดำเนินกิจกรรมไปแล้วทุกภูมิภาคโดยจัดตั้งสถานีปฏิบัติการพิเศษติดอาวุธทางปัญญา เผยแพร่อุดมการณ์รักชาติปกป้องสถาบันชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า รวมทั้งอนุชนคนรุ่นหลังให้รู้คุณค่ามีความรักหวงแหน กตัญญูในแผ่นดินเกิด
เพื่อความมั่งคั่ง/มั่นคง/ยั่งยืน อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
เป้าหมายในการจัดกิจกรรมเป็นการสร้างงาน/สร้างอาชีพ/สร้างรายได้เสริม ให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากธรรมชาติน้ำท่วม และภัยพิบัติในโรคระบาด โควิด-19

ในลำดับต่อไป สมาคมจะดำเนินการขอความร่วมมือมีส่วนร่วมไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมต่อยอดดำเนิน โครงการ ศึกษาอบรม “ผู้นำทางด้านบริการสังคมเพื่อความมั่นคงของชาติ” โดยนำมวลชนทั้ง 50เขต เข้ารับการอบรม ผู้นำ ดังกล่าว
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทรัพยากรบุคคลย่อมมีความจำเป็นมากกว่าอย่างยิ่งยวด อันเนื่องมาจากจุดเสื่อมทั้งหมดทั้งมวลคนเป็นผู้กระทำ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาคน ให้เป็นอันดับหนึ่งอยู่เสมอ ฉะนั้นภาคประชาชนมีส่วนร่วม ย่อมมีความจำเป็น เร่งรัดให้ความร่วมมือ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเสริมงานให้กับรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนยกพวกตีกันหมดไป/ผู้ต้องขังล้นคุกลดลง/ ผู้สูงอายุนับวันที่จะเพิ่มมากขึ้น มีอาชีพเสริม โดยไม่ตกเป็นภาระของสังคม และบุตรหลานบั้นปลายชีวิต ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สอบถาม064-645-5298