จ.เลยเปิด “เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 11” ยาวถึงปีใหม่

 


ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ลานต้นคริสต์มาส ปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย
นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพิธีเปิดงาน “เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 11 หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักท่องเที่ยว ประชาชนชาวจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานจำนวนมาก


นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ กล่าวว่า เมื่อปี พ.ศ.2536 ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก “บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย” ราษฎรอาวุโส นักวิจัย นักวิชาการเกษตรผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของประเทศไทยสู่สากล อดีตอธิการบดี หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอดีตนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ ได้เข้ามาศึกษาวิจัยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวในอำเภอภูเรือ จนประสบความสำเร็จ และได้เล็งเห็นความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ทั้งภูมิอากาศ และภูมิประเทศ ในพื้นที่อำเภอภูเรือ จึงได้นำต้นพันธุ์คริสต์มาสเข้ามาทดลองปลูก ทำให้เกษตรในพื้นที่เริ่มให้ความสนใจ เรียนรู้กระบวนการเพาะปลูก การดูแลรักษา และการขยายพันธุ์ ต้นคริสต์มาส จนสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ และมีเกษตรกรปลูกต้นคริสต์มาสเพิ่มขึ้น เรื่อย ๆ จนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นอย่างดี


ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
และ นายบุญเติม เรณุมาศ นายอำเภอภูเรือ ในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าหากสามารถรวบรวม ต้นคริสต์มาสและไม้ดอกไม้ประดับมาจัดเป็นนิทรรศการ หรือสวนต้นคริสต์มาส จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้มากขึ้น อำเภอภูเรือจึงร่วมกับจังหวัดเลย เกษตรจังหวัดเลย จัดงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555 และต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปัจจุบัน ปี 2565 นี้ จัดเป็นครั้งที่ ๑๑ ซึ่งกำหนดจัดงานเทศกาล ต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 11 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 มีกิจกรรมการจัดตกแต่งสวนด้วยต้นคริสต์มาส และไม้ดอกไม้ประดับ บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟ สีสันสวยงามในยามค่ำคืน มีการออกร้าน จำหน่ายสินค้า OTOP ของฝากที่ระลึก


ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนา ผ่านที่ทำการปกครองอำเภอภูเรือ ตามโครงการส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด กิจกรรมภูเรือเมืองแห่งดอกไม้งาม ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้ง 7 แห่ง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้ประกอบการและพี่น้อง ประชาชน ชาวอำเภอภูเรือ ที่ได้รังสรรค์พื้นที่กว่า 5 ไร่ ให้เป็นสวนคริสต์มาส สวนไม้ ดอกไม้ประดับ ภายในงานประดับตกแต่งโคมไฟหลากสีสันที่สวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา และการจัดจำหน่ายสินค้าโอทอปของอำเภอภูเรือ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย