กาฬสินธุ์ – “ไข่มุก” นายก.อบจ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพ บรรเทาทุกข์ชาวบ้านสองตำบลรอการฟื้นฟูจากน้ำท่วม

 

“ไข่มุก” เฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก.อบจ.กาฬสินธุ์ มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ที่กำลังรอการฟื้นฟู ย้ำคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งกันพร้อมเปิดรับฟังความเห็นแก้ไขปัญหาระยะยาว

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ศาลาเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประสิทธิ์ อาจบรรจงและนายคงเดช เฉิดสถิตย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่อำเภอกลาไสย พร้อม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำถุงยังชีพ จำนวน 1,274 ชุด ไปมอบให้กับประชาชนตำบลเจ้าท่า และ ที่วัดบ้านสะอาดสมศรี ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัย ที่เกิดจากพนังกั้นน้ำฉีกขาดกลายเป็นอุทกภัยครอบคลุมไปในหลายพื้นที่บ้านเรือน ไร่ นา พืชสวนเสียหายกว่าหนึ่งแสนไร่ ซึ่งกำลังรอการฟื้นฟู

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก.อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ถึงแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงตามลำดับ แต่พบว่าพื้นที่ไร่นา พืชสวน ยังมีน้ำขังและรอการฟื้นฟู ทำให้ประชาชนไม่สามารถไปบริหารจัดการพื้นที่ได้ ทำให้หลายครอบครัวไม่มีรายได้จากการทำเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดสรรงบประมาณจัดหาถุงยังชีพที่ประกอบไปด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้จำเป็นเข้าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลและทางจังหวัดที่ย้ำว่าคนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งกัน ครั้งนี้ยังได้เปิดรับฟังความเห็นในการแก้ไขปัญหาระยะะยาวในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งประสบปปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมที่จะจับมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการจัดทำโครงการที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป