หนองคาย(ชมคลิป)กองทัพบก ร่วมใจ ต้านภัยหนาว เสธ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี นำเครื่องกันหนาวแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว


วันที่ 24 พ.ย.64 พ.อ. ศิวดล ยาคล้าย เสนาธิการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี นำเครื่องกันหนาวและกล่องปันน้ำใจ ไปมอบให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลน ที่บ้านกองนาง หมู่ 1หมู่ 2 หมู่ 10 หมู่ 11 และผู้ป่วยติดเตียง ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำโขง จากสภาพอากาศในพื้นที่ จ.หนองคาย เริ่มมีสภาพอากาศหนาวเย็นลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเช้า จะมีอากาศเย็นมีหมอกปกคลุมพื้นที่ และมีลมหนาวพัดมาเป็นระยะ มีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว กองทัพบก โดย กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรม มอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ตามแนวชายแดน ร่วมกับ มูลนิธิ ไกรสิทธิการกุศล, บริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power)และคณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 3 เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน ซึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้สานต่อนโยบายของกองทัพบก ในการช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนโดยมุ่งเน้นให้ความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน หนองคาย ซึ่งกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี มีพื้นที่รับผิดชอบใน 5 จังหวัดชายแดน ได้แก่ จ.เลย, จ.หนองคาย, จ.บีงกาฬ, จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร เน้นการป้องกันประเทศ เฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน และประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส:ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย