อุดรธานี-กองทัพภาคที่2 รับบริจาครถจักรยานเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว ตามโครงการ “กองทัพภาคที่ 2 สานฝัน ปั่นจักรยานไปโรงเรียน”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้หน่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กำลังพล , ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ ร่วมบริจาค รถจักรยานเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ตามโครงการ “ กองทัพภาคที่ 2 สานฝัน ปั่นจักรยานไปโรงเรียน ” ซึ่งจะนำมาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ณ บริเวณหน้า กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 เพื่อจะนำไปส่งมอบให้แก่นักเรียน ที่ครอบครัวมีรายได้น้อย และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถใช้เป็นพาหนะในการเดินทางไป – กลับโรงเรียน ได้อย่างสะดวก และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว และยังสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการบรรทุกอย่างแออัดในรถโดยสารประจำทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากการดำเนินการประชาสัมพันธ์การร่วมบริจาค รถจักรยานเก่าที่ไม่ได้ใช้งานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากกำลังพลครอบครัว และประชาชนในชุมชนรอบค่ายฯ เป็นอย่างดี และทำให้กำลังพล , ครอบครัว และประชาชนในชุมชนรอบค่ายฯ มีความสนใจ และมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ โดยได้ร่วมบริจาครถจักรยานมาทั้งสิ้น จำนวน 24 คัน
ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13