อุดรธานี – ร.13 พัน.2 จัดกำลังพลเข้าสนับสนุนกลุ่มเยาวชนจิตอาสาอุดรธานี สร้าง,ซ่อมแซมบ้าน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 พันโท วิทยา สาริยา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาของหน่วย เข้าสนับสนุนกลุ่มเยาวชนจิตอาสาอุดรธานี ในการสร้างบ้านหลังใหม่ ให้แก่ นาง บุญสี เหมือนนาดอน และบุตรชาย ณ บ้านหนองบัวแดง ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งก่อนหน้านี้มีประชาชนผู้หวังดี ได้โพสต์ข้อความ ขอความช่วยเหลือทั้งสองแม่ลูก ผ่านทางเพจ “ อุดรธานีอัพเดท ” โดยในครั้งนี้ ได้เข้าดำเนินการสร้างห้องน้ำ ห้องครัว และทำการฉาบผนังตัวบ้าน ซึ่งการดำเนินการสร้าง/ซ่อมแซมบ้าน ได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 70 ซึ่งการก่อสร้าง/ซ่อมแซมจะยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จากการที่กำลังพลชุดช่างจิตอาสาของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือในการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้แก่ นางบุญสี เหมือนนาดอน และบุตรชาย ในครั้งนี้ทำให้ นางบุญสี เหมือนนาดอน , บุตรชาย และประชาชนในพื้นที่ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก และได้กล่าวขอบคุณที่ทาง กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลชุดช่างจิตอาสาของหน่วย เข้ามาดำเนินการในการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้กับประชาชนในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13