อบจ.หนองบัวลำภู เชิญสตรีศรีบุญเรือง ร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่แบบแมมโมแกรม ในกลุ่มสตรีและด้อยโอกาส

อบจ.หนองบัวลำภู เชิญสตรีศรีบุญเรือง ร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่แบบแมมโมแกรม ในกลุ่มสตรีและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ของมูลนิธิกาญจนบารมี ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

วันนี้(15 พย.65)ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าในวันพรุ่งนี้(16 พย.65) องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่แบบแมมโมแกรม ในกลุ่มสตรีและด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีที่มีภาวะเสี่ยงและด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1,500 คน ซึ่งได้ทำการตรวจคัดกรองไปแล้วและยังคงเหลือจุดที่จะทำการคัดกรองจุดสุดท้าย จึงขอเชิญชวนสตรีที่สนใจไปร่วมกิจกรรมในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะทางมาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นกิจกรรมการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่แบบแมมโมแกรม ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา เพื่อรณรงค์ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและสตรีที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนม์พรรษาครบ 70 พรรษา โดยมูลนิธิกาญจนบารมี เป็นมูลนิธิที่ได้รับพระราชทาน พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ 2540 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคมะเร็งของประเทศ

ซึ่งต่อมาทรงเล็งเห็นถึงปัญหาการเข้าถึงการตรวจคัดกรองเต้านมของสตรีไทยทั่วไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศ มูลนิธิกาญจนบารมีได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือที่มีความทันสมัยประสิทธิภาพสูงตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะทางมาให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ดร.วุฒิพงษ์ฯกล่าวเชิญชวน


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู