เลย-นพค. 23 จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์


อ.นาด้วง จ.เลย หน่วยพัฒนาการเคลื่อน 23 จัดกิจกรรมดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ปลุกจิตสำนึกปลูกฝังแก่นักเรียนในสถานศึกษา
ที่ร.ร.บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย พ.อ.ไชชโย ไชยทะเศรษฐ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักพัฒนาภาค 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู-นักเรียน กำลังพลของหน่วยฯ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม
พ.อ.ไชชโย ไชยทะเศรษฐ รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 กล่าวว่า การดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” บรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดชุดวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน และอบรมสาธิตการช่วยชีวิตขั้นต้น (CPR) พร้อมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าช่วยชีวิต (AED) มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เช่นเดียวกับครั้งก่อนในสถานศึกษาพื้นที่สถานศึกษา เด็ก –นักเรียน-เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี นับว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ในสาธารณะ ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะเด็ก-เยาวชนในปัจจุบัน ที่มีความคิดและการแสดงออกอย่างกว้างขวาง การชุมนุม เรียกร้องสิ่งต่างๆ โดยให้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย ความสำคัญต่อสถาบันเป็นที่ตั้ง


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย