ขอนแก่น (ชมคลิป) ผู้ผลิตสุราพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตะกัวป่าสาโทไท เตรียมตัวทำการตลาดเพิ่มยอดขายสร้างรายได้

จากกรณีการประกาศกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 มีผลทันทีในวันนี้ ทำให้ผู้ผลิตสุราพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตะกัวป่าสาโทไท จ.ขอนแก่น  เตรียมตัวทำการตลาดเพิ่มยอดขายสร้างรายได้ให้ชุมชน และอยากให้รัฐช่วยลดภาษีการผลิตสุราในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

 

            2 พ.ย. 65 นายบวน การสร้าง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตะกัวป่าสาโทไท อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ได้ให้ข้อมูลว่า มองเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากปัญหาก่อนหน้าจะประกาศกฎกระทรวงการผลิตสุรา พ.ศ.2565 การขออนุญาตค่อนข้างซ้ำซ้อน เมื่อหมดอายุใบขออนุญาตก็ต้องเริ่มดำเนินการใหม่ ทำให้เสียเวลาการทำเอกสาร และในส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องจักรจำนวนแรงม้า และให้มีคนงานมากขึ้น มองว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากชุมชนจะได้เพิ่มการผลิตเพื่อให้ทันความต้องการของลูกค้า

                 ประธานวิสาหกิจชุมชขนกลุ่มตะกั่วป่าสาโทไท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการเสียภาษีสรรพสามิตที่ทางวิสาหกิจชุมต้องเสียซ้ำซ้อน โดยปัจจุบันต้องเสียภาษีขายทั้งขายส่ง และขายปลีก รวมไปถึงเสียภาษีทั้งรายปี และรายเดือน ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง อยากให้รัฐบาลช่วยดูแล และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาการแข่งขันทางธุรกิจด้วย ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มตะกัวป่าสาโทไท อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ได้เริ่มดำเนินการผลิตสุรากลั่นชุมชน(สุราขาว 40 ดีกรี)และสุราแช่ชุมชน(เหล้าสาโท) มาตั้งแต่ปี 2544 ขนาดกำลังการผลิต 65 ลิตรต่อวัน กำลังแรงม้าของเครื่องจักร 3 แรงม้า รายได้ต่อปี ประมาณปีละ 200,000 บาท และทางกลุ่มได้เสียภาษีอากร และขออนุญาตการผลิตตามขั้นตอนที่ทางภาครัฐได้กำหนดทุกอย่าง

               อย่างไรก็ตามวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตะกั่วป่าสาโทไท อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น จะได้ประชุม เพื่อดำเนินการทำงานและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจตามที่กฎหมายได้เปิดหลังจากปลดล็อกการผลิตสุรา 2565 ซึ่งในอนาคตมีแผนพัฒนาการตลาดสร้างการรับรู้ให้สุราท้องถิ่นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษให้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้ชุมชน เนื่องจากปัจจุบันจำหน่ายอยู่ที่ทำการของกลุ่ม และไม่มีหน้าร้านลูกค้าส่วนใหญ่มาจากการบอกต่อกันแล้ว เดินทางมาซื้อถึงที่ทำการ.