ศรีสะเกษ-นอภ.ศรีรัตนะ เร่งเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม 4 แห่ง 380 เตียง

นอภ.ศรีรัตนะ เร่งเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่ม 4 แห่ง 380 เตียง รองรับสถานการณ์ หลังผู้ติดเชื้อแห่กลับรักษาบ้านเกิด

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พี่น้องชาวอำเภอศรีรัตนะ ที่ไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ยังคงทยอยเดินทางมาเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชน ซึ่งจะกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม ตนจึงได้สั่งการให้ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อ.ศรีรัตนะ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ผอ.โรงเรียน ทุกโรงเรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายก อบต. ทุกแห่ง กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และพี่น้องชาวอำเภอศรีรัตนะ ทุกภาคส่วน ให้ดำเนินการให้ทุกหมู่บ้านเตรียมพร้อมสถานที่กักตัวกลางของหมู่บ้านไว้รองรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจาก กทม.และต่างจังหวัด โดยหากมีบุคคลใดจะเข้ามาในหมู่บ้านให้โทรแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก่อน เพื่อเตรียมสถานที่กักตัวให้ และรอตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากตรวจพบเชื้อจะนำเข้ารับการรักษา หากไม่พบเชื้อให้กักตัวอีก 14 วัน รวมทั้งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน เข้มงวดกวดขันพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด โดยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อกรณีใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนเข้าสถานที่ผ่านแอพพลิเคชันไทยชนะ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่าให้มีการเล่นการพนัน และตั้งวงดื่มสุรา โดยเด็ดขาด

พร้อมทั้งให้เทศบาลตำบลและ อบต. ทุกแห่ง เตรียมความพร้อมศูนย์พักคอยไปโรงพยาบาล (Community Isolation) สำหรับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจาก กทม.หรือต่างจังหวัด หรือในกรณีเหตุสุดวิสัยมีการระบาดในชุมชนมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจนเตียงโรงพยาบาลสนามเต็ม ซึ่งขณะนี้มีสัญญาณว่าเริ่มมีการแพร่ระบาดในชุมชนแล้วที่บ้านหนองแคน ต.ศรีแก้ว และบ้านตูม ต.ตูม อ.ศรีรัตนะ พร้อมขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสนับสนุนปัจจัย ซึ่งอาจเป็นเงินบริจาค วัสดุอุปกรณ์ และที่สำคัญคือกำลังใจ เนื่องจากงบประมาณบางส่วนเบิกจ่ายตามระเบียบราชการไม่ได้

ซึ่งขณะนี้ อ.ศรีรัตนะ ได้เตรียมโรงพยาบาลสนาม ไว้จำนวน 4 แห่ง คือ 1.โรงพยาบาลสนามของคุณภูษิต-คุณพัชราพรรณ ผ่องราษี เจ้าของร้านแสงไทย บ้านจอก อนุเคราะห์สถานที่ รองรับได้ 100-120 เตียง 2.โรงพยาบาลสนามหอประชุมโรงเรียนศรีรัตนวิทยา รองรับได้ 150-200 เตียง โดยพระครูปลัดเมตตา ที่ประสานบริษัท HSL Cartons บริจาคเตียงกระดาษ จำนวน 100 เตียง และ ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล โครงการ Up for Thai บริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนาม

3.โรงพยาบาลสนามศูนย์ประสานงาน นางนริตา ไตรสรณกุล ส.อบจ.ศรีสะเกษ รองรับได้ จำนวน 20 เตียง และ4.โรงพยาบาลสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูม รองรับได้ จำนวน 40 เตียง ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจรุนแรงขึ้น เชื่อว่าด้วยพลังความรักความสามัคคี ความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจของทุกท่าน ทุกภาคส่วน จะสามารถช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน