นครพนม (ชมคลิป) จัด เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ

 

วันที่ 30 ต.ค.65 เวลา 05.30 น. ที่ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ โดยมี นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,500 คน

โดยในพิธีเปิดกิจกรรมฯ นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กล่าวคำถวายราชสดุดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นประธานได้โบกธงปล่อยขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมนี้ได้ร่วมเดิน วิ่ง กับนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ และบรรดานักวิ่งด้วย

สำหรับเส้นทางการ เดิน วิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร ไป/กลับ จากลานพญาศรีสัตตนาคราช – หมู่บ้านวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า ส่วน เส้นทางการ ปั่นจักรยาน ระยะทาง 30 กิโลเมตร ไป/กลับ จากลานพญาศรีสัตตนาคราช – สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย ที่ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จะได้รับเหรียญที่ระลึกด้วย

นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า จากรายงานการศึกษาโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยพบว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจทั่วโลกประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดจากประเทศกำลังพัฒนา ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนั้น โรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วยถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันและรักษาอย่างถูกวิธี โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเสี่ยงความเสี่ยงได้

โครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เช่น เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค เพื่อให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนวิธีการป้องกันและการเข้าถึงการรักษาให้กับประชาชนเพื่อเป็นการลดอัตราการพิการและเสียชีวิต

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล นครพนม